Kovács Úr legyőzte a Miniszterelnöki Hivatalt

Kovács Úr legyőzte a Miniszterelnöki Hivatalt

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. augusztus 25-én megtartott ülésnapján az nfü.hu és az nfu.hu domainek ügyében foglalt állást.

Az nfü.hu és az nfu.hu domainek ügyében a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (MEH EKK) regisztrátora útján kérte a Tanácsadó Testület eljárását. A MEH EKK kifogásában arra hivatkozott, hogy a MEH Elektronikuskormányzat-központ „az „nfu.hu” és „nfü.hu” domain nevek regisztrálását 2006. 06. 16-án faxon kérte regisztrátorától, a Hungarnet Egyesülettől.
"Kérelmünk előzetes várakozási listára csak 2006. 06. 21-én került. Sajnálatosan tapasztaltuk, hogy a fenti domain nevek előjegyzése – Kovács Máté neve alatt – 2006. 06. 15-i (sic) dátummal került az előzetes várakozási listára, mely számunkra csak 2006. 06. 21-én vált ismertté”.
A MEH ennek alapján kéri az ISZT-t, hogy „kérelmét prioritással kezelje és döntésük meghozatalakor mérlegeljék, hogy az Elektronikuskormányzat-központ igénye a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) intézményéhez kapcsolódik.” A panaszos csatolta a Kormány 130/2006. sz. rendeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról. Álláspontja szerint az igénylő számára történő regisztráció súlyosan megtévesztő lehet, „mert az állampolgárokat közérdekű és hiteles információktól fosztaná meg, hiszen Kovács úr nem rendelkezik az uniós források felhasználásához hiteles információval a polgárok korrekt tájékoztatásához”. A panaszos kéri a tárgyi domain prioritással történő bejegyzését a MEH EKK számára.

A kifogással kapcsolatos véleményében igénylő úgy nyilatkozik, hogy a domain delegálását 2006. június 9-én kérte, s az igény nyilvántartásba vétele aznap meg is történt. Az igénylést Kovács Máté György prioritás nélkül nyújtotta be, a cégük stratégiai fejlesztési programjának rövidítésére utal. Igénylő álláspontja szerint a MEH EKK által benyújtott igénylés nem minősül prioritásosnak, mivel a prioritás alapja nem állt fenn a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőzően; az ráadásul a nyilvántartásba vételkor sem állt fenn, mivel a NFÜ csak 2006. július 1-én jött létre a vonatkozó kormányrendelet szerint. Az igénylő szerint ezért két nem prioritásos igény megítéléséről van szó, amelyek között a nyilvántartásba vétel sorrendje a döntő. Igénylő utal arra is, hogy a panaszos részére nyitva áll a .gov.hu másodszintű domain alatti regisztráció lehetősége, valamint utal arra, hogy a MEH EKK olyan intézményt képvisel, amely sem az igény bejelentésekor, sem a panasz benyújtásakor nem létezett, sőt, az igény benyújtásakor annak létrehozása még nem is merült fel. Igénylő ezért a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak megfelelően kéri a domain részére történő delegálását.

A Testület elsőként azt vizsgálta, minősülhet-e prioritásosnak a MEH EKK által benyújtott igénylés.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. a) pontja szerint „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név: […] a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat […]”.

A Testület megállapította, hogy a MEH EKK által benyújtott az igénylés az idézett rendelkezés alapján nem minősülhet prioritásosnak, ugyanis az NFU illetőleg NFÜ megjelölés nem szerepel a szervezetet létrehozó jogszabályban (a 130/2006. Korm. rendeletben) rövidített megnevezésként.

A Testület ezt követően azt vizsgálta, teljesíthető-e Kovács Máté György igénylése.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A megjelölés igénylő általi használatából a TT álláspontja szerint nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet: az igénylő az adott domain nevek használatával a panaszos számára előírt tájékoztatási tevékenységen kívül álló szolgáltatást is nyújthat, ráadásul a Testület panaszos azon vélekedését sem látja igazolva, hogy az igénylő „nem rendelkezik az uniós források felhasználásához hiteles információval a polgárok korrekt tájékoztatásához”. A Testület szerint abban az esetben, ha az oldal tartalmából, megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhető, hogy az nem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja, akkor a megtévesztő jelleg nem áll fenn, mert az nfu illetve nfü karaktersorozat domain névként való használata önmagában nem alkalmas ilyen megtévesztésre.

A fenti indokok alapján a TT úgy határozott, hogy Kovács Máté György nfu.hu és nfü.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthető.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu