Fidesz=finom italok déli gyümölcsökből, egyszerűen, szabadon

Fidesz=finom italok déli gyümölcsökből, egyszerűen, szabadon

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. november 28-án megtartott ülésnapján az fidesz-web.hu domain ügyében foglalt állást.

A fidesz-web.hu domain delegálását Szabó Tibor 2006. szeptemberében kérelmezte. Az igény ellen a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kifogást terjesztett elő a Tanácsadó Testületnél.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség bejelentette igényét a domain névre. Beadványának mellékleteként benyújtotta az Országgyűlés 2006. május 16-ai alakuló üléséről készült parlamenti jegyzőkönyvet.

Az Igénylő a Tanácsadó Testület felhívására nyilatkozatot nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy a fidesz-web szóösszetétel semmilyen formában nem áll védjegyoltalom alatt. A domain névvel működtetett oldalt a „finom italok déli gyümölcsökből, egyszerűen, szabadon a web”-en tartalommal kívánja megtölteni, ahol elsősorban koktélok és más italok receptjeit, fotóit tenné közzé. Ez tudomása szerint nem jogszabályba ütköző magatartás és álláspontja szerint nem is megtévesztő. Nyilatkozata alátámasztására garanciát vállalt arra, hogy a web oldalt 2 éven keresztül kizárólag ezzel a témával kapcsolatos információval működteti majd. Domain igénylését ennek megfelelően fenntartotta.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség jogosult javára két, a fidesz kifejezést tartalmazó, érvényes oltalommal bíró megjelölés található a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy lajstromában.

A megnevezés használata az alábbiak alapján gyaníthatóan jogellenes. A Ptk. 75. § (1) (2) továbbá, 77. § (4) bekezdései alapján a névviselési jog sérelmét jelenti a más – így a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség mint jogi személy – nevéhez hasonló megnevezés jogosulatlan használata. E tekintetben közömbös, hogy Igénylő milyen szolgáltatást nyújtana a domain név alatt, mivel a hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a névhez hasonló megjelölés engedély nélküli bármilyen formátumú használata tilalmazott.

A Tanácsadó Testület továbbá arra az álláspontra jutott, hogy a fidesz megnevezés közismert a lakosság körében, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség rövidített neveként. A web toldat kizárólag az Internetre való utalásként értelmezhető, így a rövidítés értelmezését nem befolyásolja. Az átlag polgár a nevet egyértelműen a párttal kapcsolja össze, a nevezett honlapon is a Fidesz – Magyar Polgári Szövetséggel kapcsolatos információt keresne. A szóban forgó domain név más általi használata ezért egyúttal megtévesztő is lenne a fogyasztók számára.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelem elutasítása indokolt.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu