Balul elsült panasz a balkezesbolt.hu ügyében

Balul elsült panasz a balkezesbolt.hu ügyében

A balkezesbolt.hu webcím kapcsán benyújtott panaszt vizsgálta meg az ISZT Tanácsadó Testület a június 13-án megtartott ülésnapján.

A balkezesbolt.hu domain ügyében a a Varázsbolt Bt, mint panaszos igényelte a Tanácsadó Testület eljárását.

A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy domain használatára a Varázsbolt Bt-nek „nagyobb a prioritása”. Előadta, hogy a Varázsbolt Bt. 2004. márciusa óta foglalkozik balkezes eszközök forgalmazásával, amelyet webáruházán keresztül végez az ország egész területén. A panaszos szerint „a köztudatban azonosult a Varázsbolt a balkezes bolt fogalmával”, s „a 2006. nyarán megjelent Balkezesek Kézikönyvének hasznos címek és telefonszámok jegyzékében is Balkezes Bolt címszó alatt csak a Varázsbolt Bt. szerepel”. Számos olyan weboldalt idéz, amelyen balkezes boltként a Varázsbolt Bt. által üzemeltetett bolt került megjelölésre, hivatkozik egyes internetes keresőrendszereknek a „balkezes” szóra adott találatainak eredményeire, illetőleg a bolt említéseire az írott és elektronikus sajtóban. Álláspontja szerint a www.balkezesbolt.hu webcím kifejezetten alkalmas egy ugyanilyen profilú webáruház létrehozására, „ha más vállalkozás tulajdonába kerül, akkor az kifejezetten sérti a Varázsbolt Bt. üzleti érdekét, mivel ez a fogalom – „balkezes bolt” – a Varázsbolt közismert elnevezése az egész országban”.

A Gerhát és Társa Bt. igénylő a kifogással kapcsolatos véleményében előadja, hogy a domain igénylésekor körültekintően járt el, tájékozódott a cégnyilvántartás illetőleg az MSZH védjegylajstroma alapján, ám nem talált olyan adatot, amely a megjelölés részére történő delegálhatóságát korlátozó tényre utalt volna. Vitatja, hogy a Varázsbolt Bt. azonosult volna a balkezesbolt fogalmával, s kiemeli azt a tényt, hogy a balkezesbolt.hu domain alatt korábban már működött egy weboldal, amelynek üzemeltetője balkezes eszközöket forgalmazott, ám tevékenységével felhagyott. Nyilatkozik arról, hogy a domaint maga is alkalmasnak tartja balkezes eszközök forgalmazására, hiszen ezen domain alatt korábban is ilyen bolt működött, ám nem ért egyet azzal, hogy a Varázsbolt Bt-nek bármiféle kizárólagossága lenne a megjelölés használatával kapcsolatban, s mint időrendben első igénylő kéri a domain delegálását.

Válaszában a panaszos további keresőrendszerek általi találatokra hivatkozik, valamint arra, hogy Magyarországon panaszos üzemelteti az egyetlen balkezesek számára kifejlesztett eszközöket forgalmazó boltot. Korábban éppen a www.balkezesbolt.hu domaint üzemeltető – azóta megszűnt – cég miatt nem tudta regisztrálni a domaint, ám most célja az alatt ilyen profilú bolt e domain alatti üzemeltetése. Álláspontja szerint vállalkozása érdekét sértené, ha a domaint más birtokolná, mivel ilyen bolt a kis felvevőpiac mellett csak kis költség esetén üzemeltethető. Hivatkozik arra, hogy igénylő számos más domainnel is rendelkezik, illetőleg számos más domaint igényelt.

Igénylő viszontválaszában vitatja egy balkezesek számára nyitott bolt működésének gazdaságosságával kapcsolatban panaszos által tett állításokat, hivatkozik időrendi elsőségére, s vitatja panaszos prioritását a domainnel kapcsolatban.

A Testület elsőként azt vizsgálta, minősülhet-e prioritásosnak a panaszos által benyújtott igénylés.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

A Testület megállapította, hogy a Varázsbolt Bt. által benyújtott az igénylés a rendelkezésre álló adatok szerint a hivatkozott szabály alapján nem minősül prioritásosnak.

A Testület ezt követően azt vizsgálta, teljesíthető-e a Gerhát és Társa Bt. igénylése.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a „balkezes bolt” megjelölés nem azonosítható valamely meghatározott kereskedő, forgalmazó társaság által üzemeltetett bolttal, hanem az általában jelent minden olyan boltot, amely kizárólagosan vagy túlnyomórészt balkezes személyek számára kifejlesztett eszközöket, árukat forgalmaz. Panaszos nem valószínűsítette, hogy a megjelölést kereskedelmi névként használná; az általa becsatolt iratok éppen azt támasztják alá, hogy azokban boltját Varázsbolt néven mint egy balkezes boltot említik. Ezt támasztja alá az is, hogy a balkezesbolt.hu domain korábban másik, hasonló tevékenységet folytató társaság üzemeltetésében volt. A Testület ezért a megtévesztés lehetőségét adott esetben nem tartja valószínűsíthetőnek.

A jogellenesség vizsgálata körében a TT megállapította, hogy a panaszosnak nem fűződik joga a „balkezesbolt” megjelölés kizárólagos használatához, illetőleg ahhoz, hogy mást ezen megjelölés használatától eltiltson.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetőleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem jogellenes, illetőleg megtévesztő, ezért a Gerhát és Társa Bt. által benyújtott igénylés teljesíthető.

menu
menu