Kvázi megmaradt a cégek előjoga a domain regisztráció esetén

Kvázi megmaradt a cégek előjoga a domain regisztráció esetén

Egy domain vitarendezési ügynek érdekes következményei lehetnek

A .hu domain nevekre vonatkozóan évekig elsőbbségi joga volt a cégeknek a cégnevükkel azonos domain nevekre. A vállalkozások számára biztosított előjog a domain regisztrációs szabályzat változásávakor kikerült a renelkezések közül. Egy friss vitarendezési eljárás mégis rámutat arra, hogy a cégek egyes esetekben elsőjoggal rendelkeznek a nevükkel azonos domain nevek esetében.

 

A fenti domain névre a Cetinje s.r.o. nyújtott be igénylést, amely ellen a Parole Bt nyújtott be kifogást és egyben kérte maga számára a domain delegálását.

 

A Parole Bt. véleménye szerint a szlovákiai székhelyű igénylő eljárása során nem járt el a Domainregisztrációs Szabályzatban (DRSZ) előírt gondossággal, mivel nem győződött meg arról, hogy a parole név szerepel a cégnyilvántartásban, ugyanis 1999. óta e név alatt a Parole Bt., Parole Szolgáltató és Szervező Betéti Társaság (hivatalosan rövidítve: Parole Bt) található, amely – egyéb web lapok mellett – a parole-nyelviskola.hu internetes oldalt is működteti.

 

A „parole” szó a Parole Bt. évtizedes működése alatt, az üzleti életben országosan hirdetett és használt kifejezése, amely kifejezi a Parole Bt. üzleti filozófiáját is.

 

A Parole Bt. továbbá jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatal 185 756 lajstromszámú, a Magyar Köztársaság területére kiterjedő oltalommal rendelkező „Parole NYELVISKOLA” színes ábrás védjegynek, amely kiterjed a 16. és 41. árujegyzékre. Mindezek alapján a Parole Bt. álláspontja szerint az igénylés jogszabályellenes és a DRSZ rendelkezéseibe ütközik ezért kérte a delegálás megtagadását és a domain részére történő kiadását.

 

A Cetinje s.r.o. nyilatkozatot nem tett.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77.§. (4) bekezdése alapján a névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. A jelenlegi bírói gyakorlat értelmében a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent.

 

A TT véleménye szerint, mivel a domain név a Parole Bt cégnevével azonos megjelölést tartalmaz, a domain Cetinje s.r.o.nak történő kiadása sértené a Parole Bt. névviseléséhez fűződő jogait. A DRSZ értelmében a domain-igénylő a domain név tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely más személy vagy szervezet névkizárólagossághoz fűződő jogait sérti.

A TT  felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegy törvény) 12.§ értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

Bár a Cetinje s.r.o. nem tett nyilatkozatot, hogy az igényelt domaint milyen körben kívánja használni, e nyilatkozat hiányában a TT álláspontja szerint a domain igénylése a Védjegytörvény rendelkezéseibe ütközhet, és sértheti a Parole Bt. védjegyoltalomból származó jogait.

 

Az igényelt domain névnek, a Parole Bt. Cégnevével illetve a panaszosi védjegy szóösszetételnek, a magyar nyelv szabályai szerint értelmezett domináns első elemével való azonossága a fentiek alapján jogellenessé és megtévesztővé teszi a domain igénylést, ezért az, a TT álláspontja szerint a DRSZ rendelkezéseibe ütközik, ezért a domain Cetinje s. r.o. számára nem delegálható, azt szabályszerű igénylés esetén a Parole Bt részére kell delegálni.

 

 

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu