Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Nem tárgyalta a beadott ügyet az ISZT TT

Az ISZT TT a nemzetikisokos.hu domain ügyében történő tárgyalást visszautasította.

A Tanácsadó Testület Elnöke a nemzetikisokos.hu ügy kapcsán megállapította, hogy Erdélyi Márton Attila („Panaszos”) által a KISOKOS MÉDIA Kft. („Panaszolt”) a nemzetikisokos.hu domain tárgy Panaszolt igénylése kapcsán benyújtott kifogásának érdemi tárgyalására és a kifogás tárgyában érdemi döntés meghozatalára eljárási lehetősége nincs.  

A Domainregisztrációs Szabályzat 9.1 pontja értelmében a kinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Testület a Szabályzat 9.6 pontja szerint a konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Testület döntéséhez a Nyilvántartó és a Regisztrátor kötve van: aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

A Testület az ugyanezen felek között, ugyanezen domain név igénylése tárgyában kialakult vitában korábban már döntött. A Tanácsadó Testület A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (1000/2016. sz. ügy) 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalása rendelkező részében - a bizonyítékok gondos és teljes körű mérlegelésére alapozva - kimondta, hogy a nemzetikisokos.hu domain Erdélyi Márton részére nem delegálható.

Jelen eljárásban a most Panaszosként eljáró Erdélyi Márton Attila új bizonyítékot nem terjesztett elő, az ügy tényállása (az érintett felek ellenkező érdekállástól eltekintve) megegyezik azzal, melyben a TT korábban már a Nyilvántartó által végrehajtandó döntést hozott. A TT saját döntéseit a Domainregisztrációs Szabályzat alapján megállapított ügykörében eljárva nem vizsgálhatja felül és nem módosíthatja: azokhoz - másfél évtizede következetesen folytatott gyakorlata szerint - a jogszabályváltozás esetét kivéve maga is kötve van.Mindezek alapján - annak megállapítása mellett, hogy a tárgybeli domain név használati jogára vonatkozóan a 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalásában meghozott döntését jelen jogvitára nézve is minden szempontból irányadónak tekinti - az ügy a SZESZ szerinti rendben való megtárgyalását a Testületnek vissza kell utasítania._________________________

A Tanácsadó Testület 22/2016. (IX. 16.) sz. Állásfoglalása
A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(1006/2016. sz. ügy)
tárgyában
A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.


A nemzetikisokos.hu domain név tárgyában elé terjesztett panasztárgyalását a TT. visszautasítja 
Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. 
Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!