Kiválik Finnországból egy szigetcsoport

Kiválik Finnországból egy szigetcsoport

Két évig tartott, amíg a Finnországhoz tartozó, de igen széleskörű autonómiát élvező Åland-szigetcsoport megszerezte saját domain-végződését. A regisztráció lehetősége ugyanakkor erősen korlátozott.

Åland (ejtsd: oland) Finnország és Svédország között, a Balti-tengeren elhelyezkedő, több mint 6500 szigetből álló szigetcsoport, amely ugyan Finnországhoz tartozik, azonban a kb. 26 ezer fős lakosság svéd anyanyelvű. Ennek következtében a terület széleskörű területi autonómiát élvez.

Az autonómia megszerzése az Interneten

Az Åland-szigeteken honos, vagy azzal kapcsolatba hozható szervezetek, illetve magánszemélyek egészen mostanáig az aland.fi tartománynév, illetve ennek aldomainjei alatt jelenhettek meg. A regisztrációs szabályokat 2003-ban hozták összhangba a .fi tartományéval. Ezeket egyébként Finnországban törvényi szintre emelték.

A .ax országkódot a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2004. február 14-én vette fel az ISO 3166-1 szabványba. Ez tartalmazza többek között a Föld országaihoz rendelt kétbetűs ún. Alfa-2 kódokat, amelyek alapján kerültek és kerülnek kiosztásra az internetes felső szintű tartományok is. Tekintettel arra, hogy az új domain végződések bevezetésekor illetékes Internet Assigned Numbers Authority (IANA) mereven ragaszkodik ahhoz, hogy az adott végződés szerepeljen a fenti szabványban, ezzel elhárult a legnagyobb akadály az elől, hogy az autonóm terület saját tartomány alatt jelenhessen meg az Interneten. A domain 2006. augusztus 15-én vált aktívvá.

A regisztráció feltételei

Kicsi a valószínűsége annak, hogy nagy lesz a roham az .ax tartomány alatti domain nevekért, legalábbis egyelőre. Ennek egyik oka, hogy a nyilvántartó honlapján csak kevés információ található, ráadásul az is svéd nyelven. Némi angol nyelvű információ az axventure.com oldalon érhető el, amely az első olyan vállalkozás, amely üzletet kíván csinálni az új végződésből.

A roham elmaradásának másik oka a regisztrációs szabályzatban rejlik, amely teljes egészében csak svédül érhető el, igaz legfontosabb rendelkezéseinek nem hivatalos, angol nyelvű kivonata hozzáférhető az utóbb említett oldalon. Az igénylők köre ugyanis erősen korlátozott: azon jogi személyek, amelyek az Åland-szigeteken folytatnak gazdasági tevékenységet, vagy ott vették őket nyilvántartásba; azon „állami” szervek, és a közszférához kapcsolódó egyéb szervezetek, amelyek ott tevékenykednek, vagy ott vették őket nyilvántartásba; végül azok a magánszemélyek, akik elmúltak 15 évesek, és lakóhelyük az Åland-szigeteken van, vagy megszerezték a letelepedés jogát.

A regisztráció díjai

Egy domain név regisztrációja az .ax alá 50 €-ba kerül, amely magában foglal 3 éves fenntartást is. Az újabb három évre szóló megújítás ugyanennyibe kerül. Szintén 50 € a díja az igénylőváltásnak.

A regisztrációs szabályzat legfontosabb rendelkezései

Az igényelt domain név
– nem egyezhet gazdasági társaság vagy egyéb szervezet nevével, illetve annak rövidítésével;
– legalább 2, legfeljebb 63 karakterből állhat. A megengedett karakterek a latin abc betűi a-tól z-ig, numerikus karakterek 0-tól 9-ig és a kötőjel. Megengedettek továbbá az å, ä és ö karakterek is. A domain név nem kezdődhet vagy végződhet kötőjellel, valamint a harmadik és negyedik karakter nem lehet egyszerre kötőjel;
– nem lehet sem általános (pl. .com, .net, .org), sem országkódos (pl. .hu, fr., .it) felsőszintű domain;
– természetes személy esetén egyeznie kell az igénylő teljes nevével (kereszt- és vezetéknév kombinációjával), kivéve, ha védjegyről vagy más nyilvántartásba vett névről van szó. Ugyanakkor kereszt- és vezetékneveket önmagukban bárki igényelhet;
– nem alapulhat harmadik személy védett nevén, illetve védjegyén, amiért az igénylőnek szavatolnia kell;
– nem tartalmazhat rágalmazó kifejezéseket vagy olyanokat, amelyek használata büntetőjogi következményekkel járhat;
– aktív kell, hogy legyen (névszerverekkel kell, hogy rendelkezzen), a felhalmozási vagy újraeladási céllal való regisztráció nem megengedett.

A .ax domain jövője

Meglepőnek mondható, hogy máris 400 körüli domain név regisztrációjára került sor, hiszen a fenti szabályok alapján a regisztráció korlátozott az Åland-szigetek kb. 26 ezer lakosára, valamint az itt tevékenykedő gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre. Ráadásul tiltott a felhalmozási vagy újraeladási céllal való regisztráció is. Ezekre tekintettel, a jelenlegi szabályok alapján szinte kizárt, hogy a .ax jelentős karriert fusson be az országkódos felső szintű domain között.

Az ellenpélda

Ellenpéldaként a Tuvaluhoz rendelt végződés, a .tv említhető. Tuvalu egy négy szigetből és öt korallzátonyból álló csendes-óceáni szigetcsoport, teljes területe 26 négyzetkilométer, és az egyik legkisebb népességgel rendelkező ország a Földön. A .tv tartomány üzemeltetésének a jogát az amerikai VeriSign cégcsoport szerezte meg, majd bárki számára nyitottá tette a regisztráció lehetőségét a .tv alá. Ezt követően a .tv végződés világszerte óriási népszerűségre tett szert, elsősorban a televíziós szolgáltatók körében, és nem mellesleg jelentős profitot hozott a VeriSign cégcsoportnak. A kb. 9000 lakosú Tuvalu sem járt rosszul az üzlettel: saját internetes tartományának átengedéséért cserébe kapott összeg tette lehetővé számukra, hogy 2000-ben kérjék a felvételüket az ENSZ-be, amelyhez végül 189. tagállamként csatlakoztak.

menu
menu