A kormánykoalíció új domain végződéseket szeretne

A kormánykoalíció új domain végződéseket szeretne

A német törvényhozásban többséget adó pártok a közelmúltban olyan határozat-tervezetet terjesztettek elő, amely a német kormány feladatává tenné, hogy szorgalmazza újabb, német vonatkozású felső szintű tartományok bevezetését.

A jó példa ragadós

A nemrég bevezetett új felső szintű tartományok (pl. .eu, .asia, .mobi) sikerén felbuzdulva egyre több ötlet merül fel arra nézve, hogy melyek legyenek az újonnan bevezetésre kerülő domain név végződések. Az ilyen törekvések között külön csoportba lehet sorolni az ún. regionális felső szintű végződések bevezetését szorgalmazókat, akik elsősorban az európai névtér megnyitása után sokasodtak meg. Utóbbiak nemrég a német kormánykoalíció adó pártokkal, a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD), valamint a Német Kereszténydemokrata Unióval (CDU), illetve testvérpártjával, a Bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) bővültek.

A koalíciós pártok által nemrég a Bundestag elé terjesztett tervezet az internetes névtér továbbfejlesztésének lehetőségeit taglalja, ennek keretében pedig arra a megállapításra jut, hogy erre a legalkalmasabb eszköznek további regionális felső szintű tartományok bevezetése mutatkozik.

A megvalósítás lépései és indokai

A dokumentum alapján a német kormány feladatát képezné, hogy az internet igazgatását végző szervezet, az ICANN legnagyobb jelentőséggel bíró albizottságában, az ún. Kormányképviseleti Tanácsadó Testületben (GAC) képviselje Németország érdekeit, nevezetesen pedig szorgalmazza új, német vonatkozású végződések bevezetését. Ilyen lehetne például a .bayern, a .köln vagy a <.berlin> tartomány.

A dokumentum szerint egyfelől az ilyen regionális névterek bevezetése jó hatással van az adott terület gazdaságára, másfelől az eddig bevezetett regionális tartományok, mint pl. a .eu, a .cat vagy a .asia példája is azon trend meglétét bizonyítja, hogy a valamilyen szempontok szerint összetartozó piacok, szervezetek, személyek számára az internetes névterek útján is biztosítani kell a közös megjelenés és továbbfejlődés lehetőségét a kibertérben is. Ráadásul amellett, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások köre napról-napra elképesztő mértékben bővül, egyre nagyobb az igény arra is, hogy a bizonyos szempontok szerint összetartozó információk könnyen hozzáférhetők legyenek.

A részletkérdések

Az új regionális tartományok igazgatásától a politika ugyanakkor távol kíván maradni. Ezt a feladatot ugyanis – a jelenleg világszerte elterjedt gyakorlatnak megfelelően – a tervezet a privát szférában működő szervezetekre bízná, amelyek az önszabályozás útján működnének. A domain nevek kiosztása során bizonyos jogok jogosultjai (pl. állami szervek, védjegyjogosultak) természetesen előnyt élveznének. A feltehetően legnagyobb forgalmat generáló (és ezáltal a legnagyobb értékű) nevek, mint pl. a tourismus.bayern azonban úgy kerülnének felhasználásra, hogy azok hasznát egyvalaki ne fölözhesse le.

A regionális nevek ugyanakkor felvetnek egy újabb, megoldásra váró problémát is: egyelőre ugyanis nincs lehetőség ékezetek használatára a felső szintű tartományokban. A speciális karaktereket tartalmazó végződések bevezetéséig Köln városa például a .köln helyett csak a .koln végződés alatt jelenhetne meg. A dokumentum egyébként a WHOIS nyilvántartás vonatkozásában is rögzíti, hogy a domain nevek használói adatainak magasabb szintű védelmére van szükség, a spam és az egyre nagyobb mértéket öltő visszaélések miatt.

A megvalósulás esélyei

A koalíciós pártok elképzelésük fogadtatását illetően bizakodóak. Szerintük ugyanis az ICANN a soron következő március végi lisszaboni ülésén támogatásáról fogja biztosítani az ilyen regionális végződések bevezetését, sőt, valamilyen ütemterv meghatározására is számítanak. Ugyanakkor túlzottan gyors fejleményekkel mégsem érdemes számolni, hiszen egy ilyen példa számos terület, népcsoport stb. számára megteremtené az elvi lehetőségét egy saját felső szintű tartomány létrehozására, azonban a felső szintű tartományok számának esetleges megtöbbszöröződésére az ICANN egyelőre nem tűnik nyitottnak.

menu
menu