Hogyan kell adózni a domain nevek eladása után?

Hogyan kell adózni a domain nevek eladása után?

Ügyfelünk kérésére az APEH állásfoglalást adott ki a domain nevek magánszemélyek általi értékesítésére vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettségekről.

 Az APEH-hez az alábbi levelet juttattuk el:

„Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Tervezett üzleti célok eléréséhez internetes domain nevet regisztráltam (ilyen pl. a valami.hu). Az idő közben megváltozott körülmények miatt a bejegyzett domain név számomra fölöslegessé vált. A nyilvános és közhiteles domain nyilvántartásból adataimhoz hozzájutva egy gazdasági társaság megkeresett, mely szerint megvásárolná tőlem ezt a domain nevet.

Jogkövető állampolgárként szeretném a vonatkozó jogszabályok alapján szabályszerűen értékesíteni vagyontárgyamat, azonban nem tudtam eldönteni milyen adófizetési kötelezettségek terhelnének az értékesítés során.

Kérem tájékoztatásukat, hogy adószámmal nem rendelkező magánszemélyként a domain név esetleges értékesítése során milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terhel engem és/vagy a vevő gazdasági társaságot.

Válaszukat megköszönve, tisztelettel

XY.”

 

Az APEH válaszát változatlan formában közöljük:

 

‘Tisztelt Cím!

Hivatalunkhoz címzett e-mailben feltett kérdésére az alábbi szakmai véleményt adom:

Bár a szellemi tulajdon konkrét fogalmát egyetlen hatályos jogszabály sem tartalmazza, a jogirodalmi felfogás szerint ilyennek minősül többek között minden szerzői jog, a know-how, a műszaki információ, a kereskedelmi titok, az üzleti név, a kereskedelmi név, a kereskedelmi védjegy, a szabadalom, az ipari minta, a típusminta, a konstrukciós jog, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bármilyen egyéb jog, így ennek analógiájára a domain név is.

A domain név mint a szellemi tulajdonjog körébe tartozó vagyoni értéket képviselő jogosultság átruházásából (átengedéséből) származó jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 28. § (7) bekezdés a) pontja alapján egyéb jövedelemnek minősül, és mint ilyen az összevont adóalap részét képezi. Ez azt jelenti, hogy a domain név átruházásából (átengedéséből) származó jövedelmet az Ön által az adóévben esetlegesen megszerzett összes többi önálló és nem önálló tevékenységéből származó, valamint egyéb jövedelmével összevontan kell kezelni, és az összevont adóalap egészére kell az adótábla szerint meghatározott adókulcsokat alkalmazni.
A domain név értékesítéséből származó jövedelmet egyébként úgy kell kiszámítani, hogy az átruházás (átengedés) ellenében kapott bevételből le kell vonni a jogosultság megszerzésére fordított, Önt terhelő igazolt kiadásokat.

Emellett a domain név átruházásából származó jövedelem után a nevet „megvásárló”  gazdasági társaság mint kifizető az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (1) a) pontja alapján 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel,

Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály’

menu
menu