A 10 legnagyobb hiba, amit elkövethetünk domain regisztráláskor

A 10 legnagyobb hiba, amit elkövethetünk domain regisztráláskor

Tanácsadó cikksorozatunk ezen részében a domain nevek igénylői által elkövetett leggyakoribb hibákra hívjuk fel a figyelmet.

1. Ne adjuk ki terveinket!

A domain nevek regisztrációjának végleges megrendelése előtt ne adjuk ki névválasztási ötleteinket, szándékainkat! A regisztrátorokkal való levelezés (pl. árajánlat kérés) során soha ne írjuk meg a konkrét webcímet, mert ez visszaélést eredményezhet.

2. Ne használjuk a címet a végleges bejegyzés előtt!

Ne hozzunk nyilvánosságra olyan webcímet és ne rendeljünk olyan nyomdai anyagokat, amely tartalmazza a bejegyezni kívánt domain nevet, ameddig a bejegyzés sikerességéről regisztrátorunktól egyértelmű visszaigazolást nem kaptunk. Nem elegendő a regisztrációs folyamat elindulásáról való értesítést „megvárni”.

3. Kerüljük a referenciákkal nem rendelkező cégeket!

A webcím bejegyzéséhez célszerű meggyőződni a kiválasztott vállalkozás referenciáiról, működési múltjáról, tapasztalatairól. Fontos szem előtt tartani, hogy ha az adott vállalkozás megszűnik, nehézségekbe ütközhet a domain név más szolgáltatóhoz való átmozgatása. (Egyes domain tartományok esetén az átregisztráláshoz egy jóváhagyó kódra van szükség, amelyet a domain regisztrációt végző cég tud megadni.) Nem véletlen, hogy jelentős közbeszerzési pályázatokon is jelentős súlyozással veszik figylembe egy-egy cég múltját, meglévő ügyfélkörét, referenciáit.

4. Győződjünk meg, hogy valóban a miénk-e a domain!

Ne felejtsük el ellenőrizni a bejegyzést követően, hogy a domain név valóban a nevünkre lett „iratva”. Több piaci szereplő azt a gyakorlatot követi, hogy az ügyfelek által megrendelt webcímeket saját nevére foglalja le, hogy ezzel is az ügyfelet „magához kösse”.

5. Ne felejtsük el a lejárat időpontját!

Ne felejtsük el a domain lejárati időpontját feljegyezni és a lejárat előtt rákérdezni a szolgáltatónál domain nevünk megújításának feltételeiről. Sok szolgáltató emlékeztetőt küld – általában e-mailben – a lejáratot megelőzően 15-45 nappal. Szerződéskötés előtt célszerű ezen lehetőségről érdeklődni.

6. Ne felejtsük el értesíteni a szolgáltatót adataink változásáról!

Ne felejtsük el a szolgáltatónkat értesíteni adataink – főleg e-mail címünk – megváltozásáról. Ha ezt elmulasztjuk, könnyen előfordulhat, hogy szolgáltatónk – nem kapva választ a hosszabbítási megkeresésükre – felmondja domain nevünket.

7. Ne engedjük át a felügyeletet az alkalmazottaknak!

A regisztráció során ne engedjük meg, hogy az alkalmazott a privát e-mail címét adja meg kapcsolattartói célzattal, mert a munkaviszony megszűnését követően egy sértődött munkatársnak lehetősége van arra, hogy a domain név működését és a teljes céges levelezést is „megbénítsa”. Amennyiben a regisztrációs feladatot delegálni kívánjuk egy munkatársra, ahhoz az alkalmazott a céges email címét adja meg, amelyhez való hozzáférését a munkaviszony megszüntetését követően azonnal fel kell függeszteni.

8. Ne használjuk a domainhez tartozó email címeket!

A regisztráció (regisztrátor váltás) során ne adjunk meg olyan e-mail címet kapcsolattartásra, ami az igényelt domainből képzett (pl. sajatdomain.hu esetén [email protected]), mert a domain név működésképtelenné válása esetén nem fogunk tudni intézkedni a domain név újbóli működőképessé tételéről.

9. Ne foglaljunk le domaint 5 évnél hosszabb időre!

Ne foglaljunk le domain nevet 5 évnél hosszabb időtartamra, mert a regisztrációkor a legstabilabbnak tűnő vállalkozás piaci pozíciója sem „garantált” ennél hosszabb időszakra.

10. Ne válasszunk külföldi szolgáltatót!

Ne válasszunk külföldi szolgáltatót domain nevünk bejegyzéséhez, mert egy külföldi partnerrel szembeni jogérvényesítés vagy kommunikáció nehézkes lehet. Amennyiben mégis ilyen szolgáltató mellett döntünk, győződjünk meg arról, hogy a választott cég az általunk való levelezést egy általunk ismert nyelven tudja lebonyolítani. (Pl. egy román (.ro) domainünk kapcsán felmerülő jogi vita esetén előfordulhat, hogy a szolgáltató kizárólag román nyelven tud tájékoztatni bennünket a vitás üggyel kapcsolatban indult eljárásról.)

menu
menu