Volt védjegye mégsem kaphatta meg a webcímet…

Volt védjegye mégsem kaphatta meg a webcímet…

Érdekes döntést hozott az ISZT Tanácsadó Testület a baby-line.hu ügyében.

Dr. Dobrocsi Krisztián 2006. november 17-én a baby-line.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Nölken Hygiene Products GmbH. (Németország) a Szabályzatban előírt határidőn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevő kifogásában előadta, hogy jogosultja a 162.717 lajstromszámú „Babyline” magyar nemzeti védjegynek a 3, 5. áruosztályokban, továbbá a Magyarországon is érvényes oltalommal rendelkező IR 833.819 „baby line” ábrás nemzetközi védjegynek a 3, 5, 16. áruosztályokban. Jogi állásfoglalása szerint a domain név regisztrálása esetén az igénylő védjegybitorlást követne el, a domain igénylés ennélfogva jogellenes, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 a) pontjába ütközik. Hivatkozott az ún. Védjegy törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdés továbbá (2) bekezdés b) pontjára, amelynek rendelkezései szerint, a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján felléphet bárkivel szemben, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében a védjeggyel olyan azonos, vagy hasonló megjelölést használ, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a védjeggyel az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága, vagy hasonlósága miatt. Kifejtette, hogy álláspontja szerint a domain név, a közbeékelt kötőjeltől eltekintve teljesen megegyezik a védjegyekkel, így az átlagos fogyasztó a domain név láttán arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név alatt működtetett tartalom a Nölken Hygiene Products GmbH tevékenységéhez kapcsolódik. Ezzel, álláspontja szerint az igénylő a társaság marketinggel és márkaépítéssel kapcsolatos ráfordításait kívánja rosszhiszemű és tisztességtelen módon kihasználni.

Az igénylő előkészítő iratában előadta, hogy a domain igénylési eljárás során jóhiszeműen járt el. Kutatása alapján a baby-line.hu domain név nem, csupán a babyline.hu domain név volt lefoglalva. Kifejtette, hogy tulajdonosa a Pekido Kft.-nek, amely társaság fő tevékenysége baba és gyermek ruházati termékek, valamint kiegészítők kis- és nagykereskedelmi forgalmazása. A cég, az általa 2003. óta használt www.bebibolt.hu webáruház portálon a ruházati termékek kivételével a Pekido Kft. által forgalmazott termékek jelentős részének internetes értékesítésével foglalkozik. Nyilatkozott arról, hogy az igényelt domain név alatt kizárólag bébi ruházati cikkeket bemutató honlapot hozna létre. Ezzel, érvelése szerint nem sértené a Nölken Hygiene Products GmbH jogait, mivel a német társaság nedves törlőkendők gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Megjegyezte továbbá, hogy a Nölken Hygiene Products GmbH-nak a védjegylajstromozás óta eltelt 7 évben lett volna lehetősége a domain név regisztrálására, ahogy a babyline.hu domain név ellen is felléphetett volna. Mindezekből igénylő arra következtet, hogy a német társaságnak a domain névre valójában nincs szüksége, így gazdasági érdekeit a domain név regisztrálása nem csorbítaná.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Nölken Hygiene Products GmbH érvényes védjegyoltalmakkal rendelkezik a „Babyline” szó, valamint „baby line” ábrás megjelölések vonatkozásában. Továbbá, hogy az igényelt domain név a védjegy szóelemével azonos. A TT véleménye szerint a védjegy nem tekinthető közismertnek, illetve ezzel összefüggésben jóhírnevűnek.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem szerezhető olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet. A megtévesztés, figyelemmel a védjegy kevésbé markáns megkülönböztető képességére, a kisgyermekekkel kapcsolatos termékek kapcsán a TT véleménye szerint nem merül fel.

Ezután a TT az igénylés jogellenességét a Vt. alapján vizsgálta. A védjegyjog alapján védjegybitorlás megállapításának előfeltétele hogy a megegyező, vagy hasonló megjelölés használata a védjegyjogosultéval azonos, vagy hasonló termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban történjen. A jogosult német társaság által a babyline márkanévvel ellátott árucikkek, a 3, 5, 16. áruosztályokba tartoznak. Ezek jellemzően egészségügyi termékek, amelyek az igénylő által megnevezett ruházati termékekkel nem összetéveszthetőek, eltérő fogyasztói igényeket elégítenek ki. A TT elfogadta továbbá az igénylő szándéknyilatkozatát a domain név alatt működtetett honlap ruházati cikkekre vonatkozó tartalma tekintetében. A védjegybitorlást jelen körülmények alapján nem látta valószínűsítettnek.

Fentiek alapján, az igényelt domain név a kérelmező részére delegálható. Felhívja ugyanakkor az igénylő figyelmét arra, hogy amennyiben a védjegyjogosult árujegyzékében szereplő termékek bemutatására kerül sor az említett weblapon, az olyan tevékenységnek minősülhet, amely a Vt. szabályaiba ütközhet és a domain visszavonásával járhat.

menu
menu