Vége a közösködésnek a .hu alatt

Vége a közösködésnek a .hu alatt

A .hu domaintér nyilvántartója február 5-én egy állásfoglalás keretében adta közre a változásokat.

A .hu domain regisztráció hivatalos oldalán, a domain.hu oldalon az alábbi állásfoglalás jelent meg 2007. február 5-i keltezéssel:

"Annak érdekében, hogy többes domain-használó esetén a Domainregisztrációs Szabályzatot a jövőben a Regisztrátorok és ügyfelek is egységesen értelmezzék a Nyilvántartó az alábbiak szerint foglal állást:

Domain-használóként nyilvántartásba venni egy megadott domain névhez csak egyetlen személyt (természetes vagy jogi személyt) lehet. Amennyiben adott domain névnek több használója van, úgy az adott domain-használók tartoznak megjelölni azt a személyt, aki az adott domain név használójaként a nyilvántartásba regisztrálására kerül. A nyilvántartásban regisztrált személy kapja a hivatalos értesítéseket és ő jogosult rendelkezni a Nyilvántartó, illetve a Regisztrátor felé a domainnel kapcsolatban. Ha több domain használó van, akkor felelősségük a Nyilvántartó, a Regisztrátor illetve harmadik személy felé a domain használat jogszerűségéért egyetemleges. Több domain használó egymás közötti viszonyát, illetve a használat módját az egymás közötti megállapodásuk rendezi, amely megállapodást kérésre a Regisztrátor a regisztrációs rendszerben archivál.

A jövőben tehát a Nyilvántartó nem fogad el a Regisztrátoroktól olyan domain- használó objektumot, amely nem egyetlen személy nevét és adatait tartalmazza. Csatolt dokumentumként ugyanakkor megőrizhető a felek közötti megállapodás."

Miért kell több névre "iratni" egy domaint?

Olvasói levelekből kiderül, hogy a legtöbben "biztosíték" céljából kívánják több névre regisztráltatni a domain nevet. Amenniben a nyilvántartásban egy domain névnek több kezelője van, abban az esetben a másik fél/felek hozzájárulása nélkül a domain nem ruházható át, így az egymás "kijátszása" nehézkessé válhat egy esetleges elmérgesedő viszony esetén.
Információink szerint az egyik népszerű hazai internetes közösségi portál, az Indy Media webcíme (Indymedia.hu) annak eredményeképp került ki a közösség kezeléséből, mert a megalakuláskor a csapat az egyik tagja delegáltatta a webcímet és a közösségés az alapító tag között megromlott viszony következtében egyszerűen "kihúzta" a domain nevet a portál alól, aminek következtében a közösség új címre kényszerült költözni.

Miért kellett?

Lapunk munkatársa Martos Balázzsal, az ISZT vezetőjével történt egyeztetést követően megtudta, hogy az utóbbi időben ugrásszerűen megnövekedett a "többes regisztrációk" száma. Volt olyan regisztrációs kérelem, ahol négy igénylő egyidejű igénylését rögzítették regisztrátorok. Az ilyen gyakorlat több problémát is felvet. Az egyik felmerült gond, hogy a jelenlegi regisztrációs rendszer nem ad lehetőséget a több kérelmező adatainak rögzítésére. Ennél azonban sokkal aggályosabb a webcímek használatával, igénylésével összefüggő felelősség kérdése. Amennyiben egy domain nevet jogtalaunl jegyeznek be vagy jogsértő módon használnak abban az esetben a többes igénylés esetén a felelősség megosztásának kérdése olyan jogi kérdéseket vet fel, amelynek megoldása méginkább megbonyolítja az egyébként sem egyszerű domain jogvitákkal kapcsolatos ügyeket.

Bonyolult a regisztrátori oldalról is….

A több kérelmező számára delegált domain nevek kérdése a regisztrátor oldaláról megközelítendő problémát is felvet. Igy például nem tiztázott kérdés, hogy a domain lejárati idejét követően mely személy jogosult a domain név megújítására vonaktozóan nyilatkozni? Az sem egyértelmű, hogy amennyiben három fenntartóból egy nem kéri a domaint, akkor felmondható-e az? Vagy ha a szolgáltatás díját nem fizeti ki az ügyfél – amelyről a számla 1 névre lett kiállítva – melyik fél ellen kezdeményezhető a késedelmes fizetéssel kapcsolatosan az eljárás?

Mi a megoldás?

A Nyilvántartó által kiadott közlemény is utal a lehetséges megoldásra. A domain regisztrációt kérelmező felek egy külön szerződés keretében rögzíthetik azt, hogy egymás nélkül nem nyilatkozhatnak a domain név átruházása, regisztrátorváltása vonatkozásában. Ez a szerződés a regisztrátoron keresztül feltölthető a .hu domain nevek nyilvántartási rendszerébe és egy esetleges módosítás esetén a kérelem a másik fél jóváhagyásának hiányában visszautasításra kerül.

menu
menu