Változás a .hu domain nevek szabályozásában

Változás a .hu domain nevek szabályozásában

Március 1-től a .hu domaintartományra vonatkozó regisztrációs alapokmányban változások lesznek.

Évekkel ezelőtt történt jelentős változás a .hu domain nevek szabályozásában. Az utóbbi időben – főként a domain vitarendezési eljárások miatt – több irányból érték támadások a hazai domain regisztrációs intézményrendszert.

A Domain Regisztrációs Szabályzat változásai

1) Az Alternativ Vitarendező Fórum szempontrendszerét integrálták a
Regisztráicós Szabályzatba.

2) 2007. március 1-től már bármikor regisztrált domainnel kapcsolatos eljárás indítását lehet kezdeményezni a Fórumnál.
A módosítás eredményeképp lehetőség nyílik pl. a 2000. márciusában bejegyzett tömeges domain bejegyzésekkor lefoglalt webcímek rosszhiszemű használói ellen eljárást indítani és kezdeményezni a domain nevek visszavonását.

3) A szabályozás szerint részletezésre került az eljárás arra az esetre, ha az elérhetőségi adatok pontatlanok és küldeményeket ezért nem lehet a postai címre kézbesíteni.
"Az elérhetőségi adatok pontatlansága miatt delegálás visszavonására a 6.2.c.) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó postai címe nem valós, a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredményetlen marad, vagy a postai úton, kétszeri alkalommal tértivevénnyel megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni."

4) A 7.3 pontban részletezésre került az átruházási korlátozás eljárása.

"A domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni."

Értesüléseink szerint a fenti passzus beillesztése azért vált szükségessé, mert a jogi eljárás alá vont rosszhiszemű domain használók igyekeztek időt nyerni azzal, hogy a domain nevet az eljárásról értesülve átruházták egy harmadik személy részére.

5) A 9.4 pont a TT eljárás alatt egy további "ütésváltást" tesz lehetővé: a
panaszolt beadványát megkapja a panaszos, amire reagálhat és ha van reakció,
akkor ezt a reakciót még megkapja a panaszolt, aki szintén reagálhat.

A változás hatására a jelenleginél is hosszadalmasabb lehet a bejegyzés alatt lévő domain nevekre vonatkozó vitarendezési eljárás.

6) Változik az Igénylőlapon a kérelmező által elfogadásra kerülő szerződés szövege, amelyben egyértelműsítve lettek a vitarendezési eljárások lehetőségei.

7) Amennyiben a kérelmező adatai azonosak, abban az esetben a jövőben egyszerre több domain igénylésére, módosítására elegendő lesz egy igénylőlapot benyújtani. A domain nevek megadhatóak lesznek az igénylőlapon vagy egy külön mellékletben, de utóbbi esetben a neveket felsoroló mellékletet dátumozással el kell látni és azt is alá kell írnia az igénylőnek.

menu
menu