Útjára indulhat az elkurtuk.hu

Útjára indulhat az elkurtuk.hu

A mai napon az elkurtuk.hu domain bejegyzére zöld utat adott az Internet Szolgáltatók Tanácsa.

A domainabc.hu két héttel ezelőtt számolt be arról, hogy Magyarország miniszterelnökének nagy politikai vihart kavaró beszédét követően az elkurtuk.hu domain név delegálását három egymástól független magánszemély, néhány perc eltéréssel kérelmezte. A leggyorsabb kérelmező, Stekkelpak Zoltán számára a mai napon az elkulrtuk.hu webcím bejegyzésre is került.
A domain delegálás időpontjában vélelmeztő volt, hogy az Internet Szolgáltatók Tanácsának munkatársa a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára hivatkozással – amely szerint a webcím metbotránkozást keltő – a domain delegálását visszautasítja. Bár az "elkúrtuk" szó használatát több esetben is politológusok, szociológusok és közszereplők is helytelenítették és közízlést sértőnek minősítették a domain odaítélésében közreműködő adminisztrátor mégis úgy ítélte meg, hogy az "elkúrtuk" szó nem sérti a közízlést.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa által alkalmazott adminisztrátor nézőpontjából az ilyen irányú állásfoglalás teljesen érthető, mert az "mebotránkozást keltő" kategória nem mérhető számokban, az kizárólag az egyén megítélésén múlik. Érthető azért is, mert ha az adminisztrátor a domain bejegyzését megakadályozza, abban az esetben a domain kérelmezője az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület (TT) állásfoglalását kérheti az ügyben és ha a testület az adminisztrátor döntését megváltoztatva engedélyt ad a domain bejegyzésére, abban az esetben a vesztes félként az adminisztrátornak vagy a munkáltatójának kell fizetnie a 48000 Ft-os eljárási díjat. Ha a domain név bejegyzése ellen nem emel kifogást, abban az esetben a regisztráció megtörténik és ezt követően nincs lehetőség TT eljárást kérni, így a döntésének "kockázata" nullára csökken.

A hatályos regisztrációs szabályzat szerint a megbotránkozást keltő webcímek bejegyzése nem történhetne meg, mert a tilalomra vonatkozó kitételt az elbíráló adminisztrátornak vagy a regisztrátornak kellene megakadályozni, mégis vannak olyan webcímek használatban, amelyek biztosan sértik a közízlést. Jelenleg használatba van adva a p*csa.hu, a f*sz.hu és a *eci.hu is, azonban leginkább meglepő, hogy a GumiF*szuB*szoIsten.hu bejegyzése sem akadt fenn a rostán. Fenti domain nevek ismeretében joggal merül fel az kérdés, hogy ha a fenti szavak használata sem sértik a közízlést és nem keltenek megbotránkozást, akkor melyek lehetnek azok a domain nevek, amelyek miatt érdemes ezen tilalmat tartalmazó pontot a szabályzatban benne tartani…

A döntések konfliktust szítanak

A domainabc.hu által megkérdezett 3 regisztrátor mindegyike úgy ítélte meg, hogy az adminisztrátorok tisztességesen és elfogulatlanul végzik munkájukat, azonban a "megtévesztő" és "megbotránkozást keltő" tiltó tényező megítélése annyira szubjektív, hogy egyes esetekben elkerülhetetlenül nézőpont különbség keletkezik az ügyfél és a Nyilvántartó között.

"Bár a szabályzat szerint a Nyilvántartóhoz csak a regisztrátoron keresztül fordulhat az ügyfél és annak ellenére, hogy a regisztrációs ügyintézést végző cég nem foglal állást, a domain igénylője mégis a regisztrátorával szemben éli meg konfliktust. Ez akár az ügyfél másik regisztrátorhoz történő elpártolásával is járhat." – nyilatkozta lapunknak az egyik regisztrátor cég vezetője, aki ezen cikk obszén jellegére hivatkozva nem kívánta nevét adni nyilatkozatához.

A "megtévesztő" jelleg megítélése legalább akkora gondot okoz a hazai domain iparban tevékenykedők számára, mint a "megbotránkozást keltő" jelző meghatározása. Több esetben konfliktus alapja volt a két jelző más-más mércével történő megítélése. Alig néhány hete a Tanácsadó Testület hotelthermal.hu ügyben változtatta meg a Nyilvántartó döntését. Ezen esetben az eljáró adminisztrátor úgy ítélte meg, hogy a név megtévesztő jelleggel bír, a TT az igénylő véleményének mérlegelése után már nem tartotta a domain bejegyzését szabályba ütközőnek. Az ügyfél a domain nevet megkapta, a hosszadalmas eljárás következtében a tervezetthez képest csak több hónapos késéssel vehette birtokba a címet.

Nem a minősítés a cél

Ezen írásunknak nem célja az adminisztrátorok munkájának vagy az Internet Szolgáltatók Tanácsánál folyó tevékenység minősítése. Azonban gondolatot kíván ébreszteni azokban akik a közel 300 000 .hu domain név bejegyzésére és fenntartására érvényes regisztrációs szabályzat változtatása érdekében tenni tudnak. A szabályzat néhány pontjának átgondolása indokolt lenne hogy azon kitételek, amelyeknek – a jelek szerint – betartása nehézséget okoz esetleg módosításra kerüljenek vagy kikerüljenek a szabályzatból.

menu
menu