Újabb méretes pofonért ment helybe az OTP leánycége

Újabb méretes pofonért ment helybe az OTP leánycége

Elutasították ismételten az OTP Ingatlanpont Kft. beadványát, melyben egy domain bejegyzését kívánták megakadályozni.

Október végén az Alternatív Vitarendező Fórum Tanácsadó Testülete elutasította az OTP ingatlanos cégének kérelmét, amelyben az ujingatlanpont.hu domain bejegyzését szándékozott a cég megakadályozni. (A méretes pofonról itt olvashat.)

Most kísértetiesen hasonló ügyben foglalt állást a testület.

A belvarosiingatlanpont.hu domain nevet Global Credit Kft igényelte („Igénylő”). Az igénylés ellen az OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság emelt határidőn belül panaszt („Panaszos”).

A Panaszos kifogásában előadta, hogy a fenti cégnéven folytatott gazdasági tevékenysége körében 2011-től, az „OTP Ingatlanpont' elnevezés alatt ingatlanközvetítői tevékenységet is végez, többek között az Interneten keresztül nyújtott szolgáltatások révén is, vagyis „online". A Panaszos az „OTP Ingatlanpont” elnevezésű szolgáltatásainak reklámozása érdekében folyamatosan rendkívül jelentős beruházásokat eszközölt és eszközöl, mind az offline, mind pedig az online marketing tevékenysége területén. Véleménye szerint az ,,Ingatlanpont” elnevezés a fogyasztók körében a Panaszosi társasághoz kötődően vált ismertté.

Álláspontja szerint a domain igénylés sérti a Panaszos névviseléséhez fűződő jogát és a névvalódiság elvét, tisztességtelen gazdasági tevékenységet valósít meg, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseibe ütközik és megtévesztő is.

Ezen véleménye kapcsán hivatkozott a megfelelő jogszabályhelyekre, a Domain Regisztrációs Szabályzat vonatkozó pontjaira, a magyar bírói gyakorlatra, (BDT 2010.2216, BDT 2008/2/21. BDT 2008.1740), továbbá analógiaként az ICANN mellett működő UDPR egyik kulcsfontosságú döntésére (D-2009/0003 – lufthansaairlines.com) is.

A Panaszos utalt arra is, hogy 2013. szeptember 4. napján nemzeti védjegybejelentést nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához az „INGATLANPONT” szóösszetételre, az „OTP INGATLANPONT" szóösszetételre, valamint az ®otpingatlanpont megjelölésekre vonatkozóan.

Kérte továbbá a tárgyi domain Panaszos részére történő delegálhatóságának megállapítását.

Az Igénylő érdemi válaszában azt adta elő, hogy „a fent említett domain névre azért esett a választásunk, mert irodánk Szombathely közvetlen belvárosában nyílik, és egy jól csengő, könnyen megjegyezhető és tevékenységünket mind tartalmilag, mind helyszinileg leíró domain nevet kerestünk”.
A Tanácsadó Testület (TT) az ügy elbírálása során utal a 947/2013. számú – ténybeli és jogi szempontból lényegileg azonos ügyre – és a fenntartja a hivatkozott ügyben tett megállapításait.

„A Panaszos, a TT számára bizonyította, hogy az „Ingatlanpont” kifejezés hozzá köthető, bejegyzett cégneve is tartalmazza ezt, és egyértelműen ezt a kifejezést használja az online szolgáltatásai körében. ….. Ez azonban, ahogyan a panaszos is kifejtette az „OTP Ingatlanpont” szolgáltatásokra vonatkozik, és nem az „ingatlanpont” kifejezésre. A Panaszos által csatolt iratok az „OTP ingatlanpont” kifejezésre utalnak illetve a Panaszos által hivatkozott szolgáltatás a http://www.otpip.hu/ weboldalon működik, az „ingatlanpont.hu” csupán rámutat erre az oldalra, azon önálló szolgáltatás nem szerepel.’

A TT véleménye szerint a Panaszos cégnevében az OTP szó a domináns elem, az ezt – a védjegykérelemben is – kiegészítő „pont” kifejezés ma már gyakori, és leíró jellegű, akárcsak az „ingatlan” kifejezés, amely szavakról, még szóösszetételben való megjelenésük esetében is megállapítható, hogy megkülönböztető képességük csekély. A TT utal a korábbi állásfoglalásaiban már többször hangsúlyozott véleményére, mely szerint, az interneten általánosan használt kifejezések egy felhasználó általi kisajátítása kizárt.

A megtévesztésre való hivatkozással kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy a Panaszos által használt „OTP ingatlanpont” és az igényelt „belvárosiingatlanpont” szavak megjelenése, hosszúsága, értelme kizárja a felhasználók általi összetéveszthetőséget, esetleges félregépeléssel történő weboldal tévesztést.

A TT kizárólag a domain név igénylést vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az „belvárosiingatlanpont.hu” elnevezés, igénylő általi használata nem valószínűsít önmagában az igénylés alapján jogsértést.

A TT álláspontja szerint a fentiekre tekintettel az Igénylő jogosult az „ujingatlanpont.hu” domain név igénylésére a „first comes first served” elve alapján. Azonban hangsúlyozza, hogy a használat során nem keltheti az igénylő azt a látszatot, hogy az OTP Ingatlanpont Kft-vel bármilyen kapcsolata lenne. Ez utóbbi esetben ugyanis tevékenysége jogszerűtlenné válna.

 

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu