Új bürokratikus elem sújtja az magyar internetes társadalmat

Új bürokratikus elem sújtja az magyar internetes társadalmat

Az olimpia és olimpiai karakterláncokat tartalmazó .hu domain nevek engedélyhez kötöttek.

A .hu domaintér felügyeletét ellátó szervezet, az Internet Szolgáltatók Tanácsa a honlapján közleményt adott ki az „olimpia” illetve az „olimpiai” karakterláncot tartalmazó domain nevekkel kapcsolatban.

„A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 2008. július 10-én kelt levelében arra hívja fel az Internet Szolgáltatók Tanácsa figyelmét, hogy az „olimpia” és „olimpiai” elnevezés használatát a 2004 évi I. törvény (sporttörvény) szigorúan szabályozza és korlátozza:

2004 évi I. törvény 38. paragrafus 5 bekezdés:
(5) A MOB kizárólagosan jogosult a NOB előírásaival összhangban:
a) a sportágak és a sportolók nevezésére a téli és nyári olimpiai játékokra, valamint a téli és nyári európai ifjúsági olimpiai bajnokságokra,
b) az olimpiai zászló, jelvény, jelmondat, valamint az „olimpia” és az „olimpiai” elnevezés kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználására, illetve ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére, valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására, illetve az ezekkel való rendelkezésre.
A MOB levelében felszólítja az Internet Szolgáltatók Tanácsát, hogy a törvény nevében akadályozza meg a jogellenes domain név regisztrációs kérelmeket, amelyek a MOB engedélyének hiányában akár az „olimpia”, akár az „olimpiai” elnevezést tartalmazzák.
Miután a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, ezért a MOB kérésének az igények elbírálásának folyamatában a Nyilvántartó a jövőben eleget kell tegyen. A jogszabály nem említ kivételt, ezek szerint minden „olimpia” vagy „olimpiai” kifejezés használatához (még akkor is, ha pl. diák-olimpia, vagy bármi egyéb összetételben fordul is elő, illetve bármi egyéb célú lenne is a felhasználása) szükséges a MOB engedélye.

Engedélyért a MOB-hoz kell fordulni:
Magyar Olimpiai Bizottság
Dr. Nagy Zsigmond nemzetközi és jogi igazgató
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-2.
Tel: +36 1 386 8000, Fax: +36 1 386 9670″

Az ISZT vezetőjét Martos Balázst megkeresve az ügyben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy valóban ellenőrizni fogja a Nyilvántartó a bejegyzendő domain nevek esetén, hogy a kérelmező rendelkezik-e a MOB engedélyével. Amennyiben ilyen dokumentum nem áll a birtokában – a domainhez kapcsolódó szándéktól függetlenül – a kérelem elutasításra kerül. A vezető szerint jelenleg kb. 100 domain név tartalmazza az „olimpia” vagy „olimpiai” karakterláncokat, azonban ezen címek kezelését a Nyilvántartó nem kívánja felülvizsgálni.

Az ügyben szerettük volna megkérdezni a Magyar Olimpiai Bizottságnál Dr. Nagy Zsigmond véleményét is, azonban hivatalos elfoglaltságai miatt nem volt elérhető. Az ügyben szerettünk volna választ kapni arra, hogy az említett engedély beszerzése mennyi időt vesz igénybe, kinek a hatásköre az engedély kiadása, egy hírportál létrehozása – pl. olimpiapekingben.hu cím alatt – megfelelő indoklás lehet-e a jóváhagyáshoz.

Nem ismeretlen gyakorlat

A hazai domain regisztrációban nem ismeretlen az a gyakorlat, hogy egy karakterlánc tartalma alapján visszautasítható egy domain név. A „hitelintézet”, a „bank”, a „takarék”, a „takarékszövetkezet” vagy a „hitelszövetkezet” szavakat tartalmazó domain nevek kérelmezőjének a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényre hivatkozva rendelkeznie kell a PSZAF engedélyével. Ha a kérelmező nyilatkozik a honlap jövőbeni tartalmáról, mely szerint az oldalon pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos tartalmat nem fog szolgáltatni a Nyilvántartó engedélyt adhat a domain használatára. Ilyen lehet például az őssejtbank vagy az üzleti-adatbank.hu vagy ehhez hasonlító domainek.

menu
menu