Textiles cégek vitája ért véget

Textiles cégek vitája ért véget

A texdecor.hu domain ügyében indított TT eljárás zárult le.

A texdecor.hu domain nevet Domotrend Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2014. június 13-án. Az igény ellen a WallTex Design Kft. (a továbbiakban: Panaszos) képviselője útján élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy a Texdecor SAS nevű cég által forgalmazott termékeket 12 évvel ezelőtt a Milora Interior fantázia nevet viselő, a Koperta Kft. által üzemeltetett cég vezette be a magyar piacra, amely azóta is kizárólagos importőrként forgalmazta a Texdecor SAS termékeit egészen 2014 júniusáig.

Panaszos állítása szerint cége,  a WallTex Design Kft. 2014 júniusában átvette a Milora Interior üzemeltetési jogát a Koperta Kft-től. Panaszos leszögezi, hogy az üzemeltetési jog átvételében a beszállítók és a hivatalos márkaképviselet is benne foglaltatik.
Panaszos állítása, hogy tárgyalást folytatott az üzemeltetési jog átvételéről a Texdecor cég képviselőjével, aki Panaszos leírása szerint támogatta a magyarországi hivatalos képviselet és a korábbi Koperta Kft. tevékenységének folytatását is.

Panaszos számlákkal bizonyítja továbbá, hogy cége, a WallTex Design Kft. folytatólagos kereskedelmi kapcsolatban áll a Texdecor Kft-vel.

Állítása szerint a fent leírtak igazolják azt, hogy a domain név jogosultsága a WallTex Design Kft.-t illeti meg, hiszen a Panaszos cége vette át a Milora Interior cég üzemeltetési jogát.

Panaszolt nyilatkozatában előadta, hogy a Texdecor nevű cég a cégüket, azaz a Domotrend Kft-t hivatalos magyarországi forgalmazónak jelölte meg a Texdecor, Casadeco és Caselio márkák vonatkoztatásában. Állítását bizonyítandó, a Panaszolt csatolmányként küldte meg a levelet, melyben a Texdecor SAS cég hivatalos magyarországi forgalmazóként ismeri el a Domotrend Kft-t. Panaszolt felhívta a figyelmet továbbá a tényre, miszerint Panaszos cége, a WallTex Design Kft. bejegyzésére csak a közelmúltban került sor. Panaszolt a domain név jogosultságából fakadó vitás helyzet rendezését kéri.

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. Abban vélhetőleg nincs vita a felek között, hogy a Texdecor kereskedelmi név eredeti jogosultja a Texdecor termékeket gyártó francia cég.
A testület a texdecor.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztőnek, mivel Panaszolt bizonyította, hogy a Texdecor SAS cég hivatalos magyarországi forgalmazója. Tekintettel arra, hogy Panaszolt jogosan forgalmaz Texdecor termékeket, a TT nem találta megtévesztőnek a delegálást.

Panaszos nem csatolt bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy kizárólagos forgalmazási engedélye lenne. Kizárólagosság hiányában nem zárhatja el a versenytársakat a piacra lépéstől.   A domain delegálása ebben az esetben a „first come, first served” elv alapján a korábbi igénylő számára teljesíthető.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott texdecor.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

menu
menu