Szolis cég és kávézó harca egy domainért

Szolis cég és kávézó harca egy domainért

A chocolatte.hu domain ügyében indult vitarendezési eljárás.

A Sun System Kft. (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 19.) Kérelmező által a Vital Color Kft. (1108 Budapest, Mélytó utca 2. 10. em. 42.) Kérelmezett ellen a chocolatte.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 
Döntést
A Regisztrációs Döntnök a Sun System Kft. Kérelmező által a chocolatte.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ennek megfelelően azt elutasítja, és a chocolatte.hu domain nevet a Vital Color Kft. Kérelmezett használatában fenntartja.
Indokolás
I. Kérelem
A chocolatte.hu domain név ügyében a Sun System Kft. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. Kérelmezettként (domain használóként) a Vital Color Kft. céget jelölte meg.
A Kérelmező szerint a domain név azonos, ill. megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez.
A Kérelmező előadta, hogy Magyarország egyik legnagyobb szoláriumcső-forgalmazó vállalkozása, és CHOCO, CHOCOLATE és CHOCOLATE BROWN néven is forgalmaz szoláriumcsöveket. Kérelmező előadta, hogy az alábbi védjegyek kizárólagos jogosultja:
1. 2011. május 5-ei elsőbbséggel a 009955451 lajstromszámú „CHOCOLATE BROWN” közösségi ábrás védjegynek;
2. 2012. április 10-ei elsőbbséggel a 011239613 lajstromszámú „CHOCOLATE” közösségi szóvédjegynek;
3. 2013. március 19-ei elsőbbséggel a 210933 lajstromszámú „CHOCO” magyar nemzeti szóvédjegynek. 
A felsorolt védjegyek árujegyzéke – a 10. és 11. áruosztályban – az alábbi árukat tartalmazza: barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szűrők és reflektorok, barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szűrők és reflektorok. 
Kérelmező előadta, hogy kiváló minőségű termékei Magyarországon rendkívül ismertek és kedveltek a fogyasztók körében, nézete szerint a CHOCOLATE (BROWN) védjegy megkülönböztető képessége átlag fölötti.
Kérelmező előadta, hogy 2010-ben 175.118.940,- Ft értékben 55.260 db, 2011-ben 194.845.965,- Ft értékben 61.485 db, 2012-ben 255.104.500,- Ft értékben 80.500 db szoláriumcsövet adott el „Chocolate Brown” megjelöléssel. Ezen kívül marketingkampányra 2010-ben 8.500.000,- Ft-ot, 2011-ben 10.300.000,- Ft-ot, 2012-ben kb. 9.200.000,- Ft-ot költött. Álláspontja szerint nincs más forgalmazó a hazai piacon, aki egyetlen márkanév alatt ennyi szoláriumcsövet adott volna el 2012-ben. Ezen kívül 2013-ban a Kérelmező árbevétele 525,8 millió forint volt, ebből 156,9 millió forint származott a „CHOCOLATE BROWN” márkanevű „csokicsövek” forgalmazásából. A Kérelmező 2014-ben 754,5 millió forint nettó árbevételt érte el, ebből 231,9 millió Ft származott a „CHOCOLATE BROWN” márkanevű „csokicsövek” forgalmazásából.
A domain név 2016. február 10-én került delegálásra a Kérelmezett részére.
Kérelmező indokolása alapján a Kérelmezett által használt domain név teljes mértékben tartalmazza a Kérelmező CHOCO védjegyét. Ezen kívül a Kérelmező ”CHOCOLATE” védjegye csupán egy ’t’ karakterben tér el a kérelmezett domain névtől, illetve ugyanez mondható el a Kérelmező „CHOCOLATE BROWN” védjegyének „CHOCOLATE” eleméről. Ezek alapján a Kérelmező szerint védjegyei és kérelmezett domain név közötti összetéveszthetőség fennáll.
Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez, mert a megnevezés vonatkozásában semmilyen iparjogvédelmi vagy egyéb jogosultsággal nem rendelkezik. 
Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név alatt található weboldalon a kérelem benyújtásának időpontjában érdemi tartalom nem volt fellelhető, ezért a Kérelmező nézete szerint a domain név birtoklása nem tekinthető a domain név tisztességes és törvényes használatának, így az a Kérelmezett jogos érdekének igazolására sem alkalmas. 
Kérelmező szerint a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és azt rosszhiszeműen kívánja felhasználni. Kérelmező hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontjára
Kérelmező előadása szerint a Kérelmezett a 1035 Budapest, Kerék utca 6. szám alatt „Sun Garden Szolárium szalon” néven szolárium szalont üzemeltet. Ennek igazolására mellékletként csatolta a www.sungardenszolarium.hu honlapról származó képernyőképet.
Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett megakadályozza a domain név használatára jogosult Kérelmezőt abban, hogy a domain nevet használja. Kérelmező szerint a domain név választása egyértelműen megtévesztő, hiszen az tartalmazza a Kérelmező mint védjegyjogosult „CHOCO” megjelölését, továbbá csak egy karakterrel tér el a Kérelmező további két hivatkozott védjegyének (Chocolate és Chocolate Brown) CHOCOLATE elemétől. E megjelöléseket az átlagos fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a Kérelmező marketing tevékenysége következtében jól ismerhetik és hozzá köthetik. 
Kérelmező előadta, hogy a domain név Kérelmezett általi használata a Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja, hiszen a Kérelmezett a szóban forgó domain nevet egyértelműen arra kívánja felhasználni, hogy az internet világában megjelenő átlagos fogyasztót a saját honlapjára irányítsa. 
Kérelmező szerint arra a körülményre tekintettel, hogy a domain név használója szoláriumot üzemeltet, feltételezhető, hogy a Kérelmezett a CHOCOLATTE megjelölés domain névben történő használatával és saját részre történő lefoglalásával jelenlegi vagy jövőbeni gazdasági tevékenységének népszerűsítését célozza majd, tisztességtelenül kihasználva ezzel a Kérelmező csokoládé koncepcióhoz kapcsolódó védjegyeinek ismertségét és jóhírűségét. 
A Kérelmező szerint a Kérelmezett a Kérelmezői védjegyek jóhírét, a Kérelmező áruinak ismertségét és azok piaci megbecsülését kihasználva igyekezhet a szóban forgó domain névvel minél több fogyasztót a saját honlapjára irányítani, mivel az internetfelhasználók elgépelés révén is a kérelmezett honlapjára juthatnak. A Kérelmező szerint a Kérelmezett tevékenysége így jelentős mértékben sérti a Kérelmező jogos érdekeit, ugyanis a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn, illetőleg megteremti a lehetőségét annak, hogy a Kérelmezett a domain név alatt olyan weboldalt hozzon létre, amelyről az átlagos fogyasztó azt hiheti, hogy az a Kérelmező egyik hivatalos honlapja. Kérelmező hangsúlyozta, hogy a Kérelmezett részére nem adott védjegyhasználati engedélyt a hivatkozott védjegyekkel összefüggésben, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi és üzleti kapcsolat nem áll fenn, a domain név által keltett benyomás tehát nem felel meg a valóságnak. 
II. Kérelmezett érdemi védekezése
Kérelmezett előadta, hogy a „chocolatte” szóösszetétel nem azonos a „chocolate” megjelöléssel. A „chocolatte” szóösszetétel, mint „XtraDark Choco Latte” megjelölés védjegyoltalom alatt áll. Az elismert bejelentés napja 2012.10.19. és jogosulja az A-Noral-Trade Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 65.).
A Kérelmezett védekezésében utalt arra, hogy felkereste az „XtraDark Choco Latte” védjegy jogosultját, akinek nem volt kifogása a chocolatte.hu domain használata ellen. 
Kérelmezett előadta, hogy tervei szerint a domain név alatt a Kérelmező tevékenységétől eltérő szolgáltató egységet fog üzemeltetni (kávézó).
Kérelmezett előadása szerint a domain név azért nem mutat élő weboldalra jelenleg, mert hónapokig műszaki probléma volt a domain üzemeltető szerverével, illetve a domain névhez tartozó marketing anyagok nem készültek el. Kérelmezett előadta, hogy nem konkurenciája sem a Sun System Kft.-nek, sem pedig az A-Noral Trade Kft.-nek, nem forgalmaz „chocolate” vagy „chocolatte” nevű terméket. 
III. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére
A Kérelmező szerint a Kérelmezett által használt domain név teljes mértékben tartalmazza a Kérelmező CHOCO védjegyét. Ezen kívül a Kérelmező ”CHOCOLATE” védjegye csupán egy ’t’ karakterben tér el a kérelmezett domain névtől, illetve ugyanez mondható el a Kérelmező „CHOCOLATE BROWN” védjegyének „CHOCOLATE” eleméről. A fentiek alapján a Kérelmező fenntartotta az eredeti kérelemben részletesen kifejtett álláspontját, mely szerint a kérelmezett domain név és a Kérelmező védjegyei között fennáll az összetéveszthetőség veszélye. 
Kérelmező álláspontja szerint az a körülmény, hogy a Kérelmezettől jogilag teljesen független cég – az A-Noral-Trade Kft. – valóban rendelkezik XtraDark Choco Latte védjeggyel, nem igazolja a Kérelmezetti oldalon a jogos érdek fennállását, ugyanis a Kérelmezett a megnevezés vonatkozásában semmilyen iparjogvédelmi vagy egyéb jogosultsággal nem rendelkezik.
Kérelmező rámutatott arra is, hogy az A-Noral Trade Kft. védjegye a 11. osztályban többek között „szolárium berendezések és ezek tartozékai” tekintetében áll oltalom alatt, éttermi illetve kávézókkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatban nem. Ez alapján ellentmondásosnak véli a Kérelmezett azon nyilatkozatát, mely szerint kávézót kíván népszerűsíteni a kérelmezett domain név alatt, ugyanis a kávézó üzemeltetése miatt nem kellene felkeresnie az A-Noral Trade Kft-t. 
Kérelmező rámutatott arra is, hogy a Kérelmezett csupán állította, de semmilyen bizonyítékot nem csatolt arra vonatkozóan, hogy a domain nevet valóban vendéglátással (kávézó) összefüggésben kívánja használni vagy a kávézó nyitásával kapcsolatban bármilyen előkészületet tett.
Kérelmező fenntartotta azon álláspontját, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
IV. A döntés indoklása
A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e a hazai jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára és hogy hasonló-e hozzá a domain név. 
Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemben hivatkozott három védjegynek. A Regisztrációs Döntnök elismerte a Kérelmezőnek a név használatához fűződő jogát. A Döntnök továbbá osztotta a Kérelmező álláspontját, miszerint a két megjelölés hasonlít egymáshoz. A „CHOCOLATE” és a „CHOCOLATTE” megjelölés közötti egy betűs eltérés a védjegyjogi szempontokat figyelembe véve olyan csekély mértékű, hogy az átlagos fogyasztó figyelmét nem ragadja meg.
A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez. 
Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagyb) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagyc) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.
A Regisztrációs Döntnök az interneten és az elérhető internetes archívumban végzett kutatás után megállapította, hogy Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet valóban nem kezdte el használni. Ugyanakkor a Döntnök figyelembe vette Kérelmezett előadását, miszerint február óta már tett előkészületeket a honlap tartalommal történő feltöltésére, és mivel csak pár hónap telt el a domain delegálása óta, így – figyelemmel az RDSZ 32. pontjában is méltányolt szempontokra – elfogadhatónak találta a Kérelmezett indoklását, hogy miért nem jelenik meg érdemi tartalom a weboldalon. 
A Döntnök ennek megfelelően megállapította, hogy a Kérelmezettnek jogos érdeke fűződik a domain névhez, előkészületeket tett szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban. 
Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.
Az RDSZ 31. pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák, vagy:b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.
A Kérelmező a fentiek közül a b), a c) és a d) pontokat vélte alkalmazhatónak.
A Döntnök nem látja megalapozottnak a rosszhiszeműséget a Kérelmező által megjelölt okok alapján. Az ügy körülményeit vizsgálva és a felek által előadottakat figyelembe véve a Kérelmezett nem akadályozza a Kérelmezőt a védjegy használatában, és nem bizonyított, hogy Kérelmezett abból a célból szerezte meg a domain nevet, hogy a Kérelmező gazdasági tevékenységét megzavarja, fogyasztóit csalárd módon magához vonzza, illetve internetes megjelenését ellehetetlenítse. Mivel a honlapon nincsen tényleges tartalom, így a tények alapján nem állapítható meg a rosszhiszeműség, a Kérelmező által előadott feltételezések pedig önmagukban nem elegendők a kérelem teljesítéséhez.
Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmet elutasítja.
A Döntnök felhívja a Kérelmezett figyelmét, hogy ha az előadásával ellentétben a jövőben mégis olyan tényleges tartalommal fogja feltölteni a honlapját, amely termék/szolgáltatás a Kérelmező tevékenységéhez hasonló, ahhoz kapcsolható, úgy a Kérelmező újabb kérelmet nyújthat be, illetve akár bírósági eljárást is indíthat, mivel döntéseinek nincs „ítélt dolog” joghatása. A Döntnök figyelmezteti a Kérelmezettet, hogy tartózkodjon a jövőbeni jogsértő magatartástól és a szóban forgó domain nevet az érdemi védekezésében előadott célnak megfelelően használja. 

Budapest, 2016. július 12.

Pintz Györgydöntnök

menu
menu