Rossz indoklás lett a veszte

Rossz indoklás lett a veszte

A bejegyzés alatt álló .hu domain nevek vitarendezési eljárását lefolytató ISZT Tanácsadó Testület június 16-i ülésnapján a businessmagazin.hu domain ügyében határozott.

A businessmagazin.hu domain nevet az „Agrárhaszon” Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (2200 Monor, Dugonics út 19.) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 26. napján. Az igénylés ellen a BUSINESS MAGAZIN KIADÓ Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2009. március 4. napján.

Kérelméhez kapcsolódóan a Panaszos előadta, hogy 2001. áprilisa óta adja ki havi megjelenésben a Business Magazint a nyomtatott sajtóban, mely a kezdetektől fogva folyamatos fejlődést mutat. Ennek alátámasztására mellékelte az általa kiadott folyóirat 2001. év áprilisi és 2008. év decemberi száma fedőlapjának másolatát.

Panaszos kifogásának jogcímét nem jelölte meg és ezen felül beadványában csak üzleti érdekeit adta elő, a Tanácsadó Testület azonban a Panaszos által előadottak alapján nem talált olyan okot amely alapján a Panaszolt igénye visszautasítható lenne. A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja szerint „az egyes igények teljesítése azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik”.

A fentiek alóli kivétel a Szabályzat szerint, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett prioritásos igény teljesítése megelőzheti, ha a prioritásos igénylés egyéb feltételei fennállnak. Bár a Panaszos formailag nem prioritásos igényt nyújtott be, a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Panaszos cégneve tekintetében az eljárás tárgyát képező domain név nem felel meg a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontjában foglaltaknak. Így egy esetleges prioritásos igény benyújtása sem akadályozhatta volna meg a domain név Panaszolt részére történő delegálását, amennyiben a Panaszos prioritását a saját cégnevére alapozta volna. A tárgybani domain név ugyanis nem esik teljesen egybe a Panaszos cégnevével, illetve az eltérés nem olyan jellegű, amelyet a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja lehetővé tesz, mivel a domain név nem tartalmazza a „Kiadó” szót, amely azonban a Panaszos cégnevének szerves része.

A Tanácsadó Testület az igénylő érveivel is egyetértve és a mindkét fél által előadottakat figyelembe véve, sem jogszabályba sem pedig a domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt kizáró okot nem lát, amely az igénylés elutasítására vezetne.

menu
menu