Ráfaragott a szlovák, aki az apród lábára lépett

Ráfaragott a szlovák, aki az apród lábára lépett

Az aprod.hu domainhez hasonló aorod.hu ügyében született határozat

Az allegroup Kft. (aprod.hu, vatera.hu és a grando.hu üzemeltetője) az „aorod.hu” domain szlovák Netinvest s.r.o.-től (Kérelmezett) való átruházását kérte. Az allegroup szerint a domain a számára lajstromozott védjegyhez, illetve az általa használt kereskedelmi névhez megtévesztően hasonlít.

Hivatkozott a allegroup által használt aprod.hu, teszvesz.hu, az allegroupvel azonos tulajdonosi körbe tartozó arukereso.hu, a PayU Kft által használt payu.hu domainnal való összetéveszthetőségre, valamint a fogyasztók megtévesztésének veszélyére.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a allegroup javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a allegroup javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a allegroup valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett által regisztrált aorod.hu domain megtévesztően hasonlít a allegroup által használt aprod.hu domainhoz.

Az aorod.hu domain alatt az Interneten tartalom nem található, a domaint az internetes keresőbe beírva viszont az attól mindössze 1 karakterben különböző aprod.hu domain jelenik meg, amely domain a allegroup javára védett névnek minősül.

A teszvesz.hu, arukereso.hu és payu.hu domainokkal való összetéveszthetőséget a Regisztrációs Döntnök nem állapított meg, ez azonban az érdemi döntést a fentiek miatt nem befolyásolta.

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezett joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható, a allegroup javára lajstromozott aprod.hu domainnal való megtévesztő hasonlóságot viszont a Regisztrációs Döntnök megállapította, ezért a fentiek szerint döntött az ügyben.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja szerint allegroup írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a allegroupnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Döntés

A Regisztrációs Döntnök az „aorod.hu” domain nevet a spolocnost Netinvest s.r.o. Netinvest Netinvest Univerzitna 8498/23 Zilina, Szlovákia Kérelmezettől visszavonja és azt az allegroup Kft ( székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi u.70-72. ) allegroup javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a allegroup figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.

menu
menu