Olasz-Magyar a neten: 2-0

Olasz-Magyar a neten: 2-0

A genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a furanflex.com és a furanflex.net tartományneveket megvonta eddigi használójától, egy olasz magánszemélytől és azokat egy magyar cég használatába adta.

A Kompozitor Kft., amely a FURANFLEX kéménybélelő anyag és technológia gyártója, illetve forgalmazója, kérelmében a FURANFLEX nemzetközi lajstromozású védjegyére, mint jogalapra hivatkozva sérelmezte, hogy az olasz magánszemély a fenti tartománynevek alatt elérhető honlapokon olyan linkeket helyezett el, amelyek versenytársai termékeire mutatnak. A Kompozitor Kft. álláspontja szerint ezzel az olasz magánszemély megtévesztette az internetezőket.  

Az olasz magánszemély válaszában kifejtette, hogy valójában nem ő, hanem egy Camitek S.r.l. nevű cég a domain név használója. E cég Olaszországban eljárást indított a Kompozitor Kft. védjegyének törlése iránt, arra hivatkozással, hogy az leíró jellegű, mert a FURANFLEX megjelölés egy kémia anyag és a flex szó összetétele. Ráadásul – legalábbis a bepanaszolt szerint – a Kompozitor Kft. termékei nem is tartalmaznak furan nevű anyagot. Mindezekre tekintettel a bepanaszolt kérte, hogy a vitarendező fórum függessze fel az eljárást vagy ne hozzon határozatot, amíg a törlési eljárás le nem zárul.  

A vitarendező fórum által kijelölt döntnök megállapította, hogy bár mindkét fél adott be további érveket tartalmazó iratokat az eljárásban, ezeket az érdemi döntés vizsgálatánál figyelmen kívül kellett hagyni, mert a vitarendezési eljárásra vonatkozó szabályok nem adnak lehetőséget kiegészítő beadványok benyújtására.

Az döntéshez vezető érvek között jelölte meg a döntnök azt, hogy – a védjegybitorlási perekhez hasonlóan – a domain nevekre vonatkozó vitarendezési eljárások szempontjából is mindaddig érvényesnek kell tekinteni egy lajstromozott védjegyet, amíg a bíróság jogerősen másképpen nem rendelkezik. Folyamatban lévő törlési eljárásra hivatkozással tehát nem lehet sikeresen védekezni egy alternatív vitarendezési eljárásban.

A döntök – szemben a tartománynevek használója által előterjesztett érveléssel – úgy találta, hogy a domain nevek egyáltalán nem leíró jellegűek; de még ha azok is lennének, ez semmilyen jelentőséggel sem bírt volna az ügyben: a szabályzat és az eddigi vitarendezési gyakorlat alapján a tárgybani domain nevek és a jogalapként hivatkozott védjegyek összehasonlítása során ugyanis a vitarendező fórumnak nem kell tekintettel lennie egyéb tényezőkre, így például a védjegy használatának mértékére vagy egyéb marketing faktorokra. Az alternatív vitarendezési eljárás ebben is különbözik egy védjegybitorlási vagy versenyjogi pertől. A döntnök szerint a tárgybani domain nevek és a Kompozitor Kft. védjegye kétségtelenül azonosak.
 
A fenti érveken túl a döntnök a rosszhiszemű regisztráció és használat bizonyítékaként értékelte, hogy a domain nevek alatt elérhetővé tett tartalom utalásokat tartalmazott a Kompozitor Kft. védjegyére és termékeire.

A fentiekre tekintettel a döntnök a furanflex.com és a furanflex.net domain nevek átruházását rendelte el a budapesti székhelyű Kompozitor Kft. részére. 

(A cikk szerzője ügyvéd)

menu
menu