Nem adtak igazat a myvip gazdájának…

Nem adtak igazat a myvip gazdájának…

Az ISZT Tanácsadó Testülete a myvu.hu domain ügyében foglalt állást.

A myvu.hu domain nevet Sárközy Zoltán (1124 Budapest Pagony u. 19.) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. augusztus 24. napján. Az igénylés ellen a Digital Playground Kft. („Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjára, valamint a Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalására, továbbá a 2/2006. (II.09.) sz. Állásfoglalására.

Panaszos előadta, hogy álláspontja szerint a myVIP védjegy – melynek jogosultja Panaszos – belföldön jó hírnévnek örvend. Ezen tényállítását auditált adatokkal is alátámasztotta, továbbá meghivatkozta a Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalását melyben a Tanácsadó Testület kifejtette, hogy a Védjegytörvény a belföldön jóhírnevet élvező védjegyek számára fokozott védelmet biztosít (Vt. 12.§ (2) bekezdés c) pont). A fent megjelölt Elvi Állásfoglalásban a Tanácsadó Testület kifejtette, hogy a „védjegyjogosult e szabály értelmében bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést (ez lehet pl. domainnév is) a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. A jóhírnevű védjegyek oltalma tehát nem kötődik az áruk és a szolgáltatások bizonyos fajtáihoz, nem korlátozódik meghatározott árukra vagy szolgáltatásokra. A jóhírnevű védjeggyel ütköző megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata – függetlenül attól, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban valósul meg – védjegybitorlásnak számít, feltéve, hogy e használat sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.”

Panaszos álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy a myVIP védjegyből egy betű elütésével és egy elhagyásával a kifogásolt domaint – avagy a védjegyet – kapjuk, arra lehet következtetni, hogy az igénylő a Panaszos védjegyének jóhírnevét tisztességtelen módon kívánja kihasználni. Panaszos álláspontja szerint a Tanácsadó Testület 2/2006. (II.09.) sz. Egyedi Állásfoglalásában részletezett tényállás hasonló a jelen ügyben fennálló tényállással, ezért a domain delegálására nem kerülhet sor Panaszolt javára.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a myVIP valóban a Panaszos mint jogosult javára bejegyzett védjegy. Nem vizsgálta azonban, hogy a védjegy jóhírnévnek örvend-e, a Tanácsadó Testület álláspontja szerint ugyanis a myvu kifejezés sem hangalakban sem írásban vagy megjelenésben nem mutat olyan hasonlóságot a myvip kifejezéssel mely reálisan összetéveszthetőséget eredményezne. Hasonlóképpen a Tanácsadó Testület a domain név elütésén alapuló megtévesztés (a második hárombetűs szóelemben egy karakter elütése és az utolsó teljes elhagyása) lehetőségét sem látta valósnak a jelen ügyben. Ezen felül nem valószínűsíthető az ügyben ismertetett adatok alapján, hogy Panaszolt az igényelt domain nevet egyáltalán gazdasági tevékenység keretében kívánná használni, amint a Tanácsadó Testületnek a Panaszos által is meghivatkozott 2/2006. (II.09.) sz. Egyedi Állásfoglalásában viszont valószínűsíthető volt.

A Tanácsadó Testület a fentiek alapján kialakított álláspontja szerint nem áll fenn sem jogszabályba sem pedig a Domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt olyan kizáró ok, amely a Panaszolt igénylésének elutasítását indokolná.

 

menu
menu