Mohóságán csúszott el a regisztrátor

Mohóságán csúszott el a regisztrátor

A domain regisztrátor azért vesztette el jogvitát, mert korábban "megnyert" domain nevét eladásra kínálta.

Az elmúlt év december közepén az Expressz Magyarország Zrt. az aruexpress.hu domain név bejegyzése ellen emelt kifogást. Akkor a vitás ügyek eldöntésére jogosult szervezet, az ISZT Tanácsadó Testület megvizsgálta a panaszt benyújtó lapkiadó, illetve az igénylő cég érveit. Mindkét fél beadványában foglaltakat mérlegelve úgy határozott a testület, hogy a domain név bejegyzése elleni panaszt elutasítja és a webcímet az eredeti igénylő számára bejegyezhetőnek minősítette, így az akkori kérelmező -az egyébként regisztrátorként is tevékenykedő vállalkozás – használatba vehette a domain nevet.

Második próba, de első bukás

Az akkori igénylő a sikeren felbuzdulva döntött úgy, hogy a webcím „magyarított” változatát is bejegyzi. A aruexpressz.hu domain bejegyzési kérelmét is benyújtotta regisztrátor cég.Az Express panaszt emelt ezen bejegyzés ellen is. Időközben a legutóbb megszerzett domain névhez tartozó honlapon egy ajánlattételt helyezett el, mely szerint a domain nevet eladásra kínálja fel. A „TT bizonyítottnak találta, hogy az igénylés értékesítés céljával ” és „tisztességtelen céllal történik”. Ennek ismeretében a megefelelő jogszabályi hivatkozások alapján úgy határozott a tetület, hogy a kérelmező számára a domain név nem jegyezhető be.

A domainbrókerség rendben van…

A TT az ügy záradékában leszögezte, hogy a domainbrókerséget önmagában létjogosultsággal bíró gazdasági tevékenységnek tartja, mely azonban – a jog általános rendeletetéséből adódóan – csak a jogszerűség keretei között (azaz mások jogainak sérelme nélkül) gyakorolható, így visszaélésszerű magatartásra, harmadik személyek jogainak csorbítására egyetlen gazdasági szereplő számára sem biztosíthat jogalapot.

Regisztrátorként szegte meg a szabályokat…

A döntés záradékában az ISZT TT kinyilváníotta abbéli aggodalmát is, hogy egy regisztrátor cégnek éppen a szabályok betartása lenne a feladata, azonban a szabályok figyelmen kívül hagyását tapasztalta az ügyben érintett regisztrátor esetében.
„Jelen esetben teljesen nyilvánvaló volt, hogy az igénylő (aki egyébként regisztrátorként különleges felelősséggel tartozna a domain regisztrációs szabályzat rendelkezéseinek betartásáért), a felhasználókat megtévesztve egy már jól ismert kereskedelmi nevet saját üzleti célokra próbált – ismételten – használni.” – zárul az ISZT határozata.

menu
menu