Megvette a domaint, de későn iratta át, elbukta…

Megvette a domaint, de későn iratta át, elbukta…

Az ISZT Tanácsadó Testület szeptember 3-i ülésnapján a matraingatlan.hu domain ügyében foglalt állást.

A matraingatlan.hu domain név korábban Simó István javára volt delegálva, azonban a delegálás-fenntartási szerződést Simó István 2009. február 3. napján felmondta. Mivel az ezt követő 45 napon belül egyetlen regisztrátor sem jelezte, hogy Simó Istvánnal új szerződést kötött volna a delegálás-fenntartására, 2009. március 21. napján törlésre került a domain név és megkezdődött a Domain Regisztrációs Szabályzat (továbbiakban: DRSZ) 6.3 pontja szerinti 60 napos türelmi idő. A 60 napos türelmi idő lejártát követően 2009. május 21. napján Lakatos Balázs (Panaszolt) képviseletében az UNAS Online Kft. mint regisztrátor új igényt nyújtott be a matraingatlan.hu domain névre.

A domain névre vonatkozó igénnyel szemben Gódor Zsolt (Panaszos) nyújtott be kifogást azzal, hogy a domain nevet 2009. május 7. napján kelt átruházási szerződéssel szerezte meg Simó Istvántól. A Panaszos igénye azonban nem került elbírálásra, az ugyanis nem tett eleget a DRSZ-ben előírt és automatikusan ellenőrzött technikai feltételeknek. A műszaki hiányosságokat azonban a Panaszos a DRSZ-ben előírt határidőn belül nem pótolta, egyéb nyilatkozatot sem tett, ezért a kérelme nem volt teljesíthető.

A fentiek alapján időrendben a Panaszolté az első szabályos igénylés. Az ismertetett tényállás alapján a TT nem lát olyan körülményt, amely a DRSZ 1.3.2. pontja alapján szerinti időrendi szabálytól való eltérést indokolná, ezért a matraingatlan.hu domain név Panaszoltat illeti, mivel az ő kérelme került korábban nyilvántartásba vételre.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu