Megtévesztő iratokkal akarta igazát igazolni az Expressz

Megtévesztő iratokkal akarta igazát igazolni az Expressz

Az Expressz Magyarország Zrt. olyan dokumentumot csatolt egy domainért folytatott eljárásban, amelyet megtévesztőnek minősített az ISZT Tanácsadó Testület.

A kuponexpressz.hu webcím regisztrációját Szabó Sándor magánszemélyként kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt.  nyújtott be kifogást. A cég a kifogását arra alapozta, hogy „Expressz” elnevezéssel több mint 20 éve folytat hirdetési tevékenységet és ezen elnevezést ismertté tette. Panaszos hivatkozott arra is, hogy elektronikus hirdetési szolgáltatásokat is nyújt, az expressz szót is tartalmazó domaineken. Álláspontja szerint: „A fogyasztók tehát az „expressz” szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekről, megjelölésekről az Expresszre asszociálnak.” A Panaszos beadványában továbbá úgy „tájékoztatta” a TT-t, hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy Szabó Sándor domain használata a Panaszos ezen védjegyének bitorolását valósítja meg.

Szabó Sándor arról tájékoztatta a TT-t, hogy vállalkozása kedvezményekre jogosító kuponokkal foglalkozik és az ehhez kapcsolódó logójuk mintáját is csatolta „Kuponexpressz – A kedvezményszállító” felirattal. Előadta továbbá, hogy szerződéses megbízottjuk által jelenleg is piackutatást folytatnak tevékenységük megkezdéséhez. Végül kijelenttette, hogy a Expressz Magyarország Zrt. érdekeit sértő tevékenységet nem végez.

A TT megállapította, hogy az Expressz által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának adatbázisa alapján 2010. május 24. napjával már megszűnt. A TT figyelmezteti a Panaszost arra, hogy kifejezetten megtévesztő az általa becsatolt védjegy adatlap, amely a fenti adatbázisból származónak tűnik, azonban még 2008. április 23-i (akkor még érvényes) állapotot mutat. A panasz alapjául szolgáló fenti védjegy megszűnésére egyébként már 2010 novemberében maga a Tanácsadó Testület is hivatkozott a photoexpress.hu ügyben született 2010. novemberi állásfoglalása kapcsán. A TT megállapította továbbá, hogy a panaszolt domain név alatt jelenleg nem érhető el szolgáltatás.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra az Expressz Magyarország Zrt-t, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza (ld. a „shoppingexpress.hu” és a „cegesingatlanexpressz.hu” igénylésével kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában született állásfoglalást.). Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhető meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze az Expressz Magyarország Zrt. szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A TT a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A TT – ahogy azt már a kuponstart.hu és startkupon.hu ügyben is jelezte – eljárása során köztudomású tényként kezelte, hogy az utóbbi időben egyre elterjedtebb a kuponok használata. A gazdasági életben történő egyre nagyobb elterjedtsége miatt egyre több olyan gazdasági irányultságú weboldal működik, amely a kuponok terjesztésével, a vásárlókhoz való eljuttatásával foglakozik. Szabó Sándor beadványa alapján megállapítható, hogy a domain nevet gazdasági tevékenység körében fogják használni, azonban nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a Panaszos versenytársa-e a Panaszoltnak vagy sem.

Az Expressz Magyarország Zrt. által hivatkozott jogellenes és megtévesztő jelleg fennállását a TT a kuponexpressz.hu domain tekintetében nem látta gyaníthatónak. Egyrészt, mert a hivatkozott védjegybitorlás illetve a versenyjogi jogsértés alapja nem áll fenn, másrészt mind a „kupon” mind az „expressz” általánosan használt szavak a magyar nyelvben és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztők a Panaszos szolgáltatásai tekintetében.

A fentiek alapján a TT a kuponexpressz.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztő jelleget: az ügyben rendelkezésére álló adatok alapján álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy e domain névnek Szabó Sándor igénylő javára való delegálása a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint ez az igény teljesíthető.

 

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu