Megint lejárt védjeggyel próbálkozott az Expressz

Megint lejárt védjeggyel próbálkozott az Expressz

Az Expressz lapkiadó a közel két éve lejárt védjegyére hivatkozva szeretett volna megakadályozni egy domain regisztrációt.

A expressfurgon.hu domain delegálását a Móra Trans Kft.  kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt. nyújtott be kifogást.

Az Expressz Magyarország a kifogását arra alapozta, hogy az Expressz immár több mint 20 éve Magyarország egész területére kiterjedően felelős az Expressz lapok kiadásáért és az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért, ma már elektronikus felületen is. Az Expressznek tehát különösen nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa publikált nyomtatott és elektronikus hirdetési lapok által képviselt minőséget ‘jelző, számottevő munkaerő- és anyagi befektetéssel a hirdetési piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetői bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megőrizze. Az Expressz hirdetési termékeit szinte mindenkor az Expressz, illetve az Expressz szót tartalmazó elnevezés és megjelölés alatt hozta forgalomba, tette ismertté és reklámozta. Amennyiben valamely terméke más összetételű elnevezéssel került forgalomba, akkor is az elnevezés domináns eleme az Expressz szó volt. Az Expressz továbbá elektronikus hirdetési szolgáltatást nyújt elsődlegesen az expressz.hu és más kapcsolódó domainek (pl. allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, autoexpressz.hu, ingatlanexpressz.hu, travelexpressz.hu, auctionexpressz.hu, stb.) által megjelölve. A fogyasztók tehát az „expressz” szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekről, megjelölésekről az Expresszre asszociálnak.

Álláspontja szerint továbbá a domain nyilvánvalóan megtévesztő, hiszen nem alkalmas az Expressz termékeiről, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, a fogyasztók a kifogásolt domainról az Expressz védjegyoltalmát képező expressz domainekre asszociálnak. A fogyasztók azt hihetik, hogy a domain is az Expresszhez tartozik, így a kifogásolt domain használata esetén a Móra Trans Kft. könnyedén szerezhet olyan látogatókat, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást szándékozták igénybe venni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a domain inkább kapcsolatot teremt az Expressz által levédetett védjegyekkel és az Expressz lapokkal, mintsem megkülönböztetne, elhatárolna azoktól.

A Expressz Magyarország beadványában továbbá úgy tájékoztatta a Tanácsadó Testületet (TT), hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzők tilalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-a értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, így a Móra Trans Kft. domain használata a Expressz Magyarország ezen védjegyének bitorlását valósítja meg.

A Móra Trans Kft. észrevételében fenntartotta igényét az expressfurgon.hu domainre. Igényét azzal indokolta, hogy a Móra Trans Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft expressz fuvarozást folytat furgonokkal, az express szó pedig már a jelenlegi honlapján. lógójában és furgonjain egyaránt megtalálható, szolgáltatását ügyfelei ezen a néven ismerik.

Előadta, hogy tudomása szerint a Expressz Magyarország által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (korábbi nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) online adatbázisa szerint, 2010. május 24. napjával már megszűnt.

A Tanácsadó Testület (TT) maga is megállapította, hogy a Expressz Magyarország által hivatkozott 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma nem áll fenn.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra a Expressz Magyarországot, hogy minden, e kifejezést tartalmazó szóösszetétel delegálását megakadályozza.  Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhető meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Expressz Magyarország szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos, az „express” elemet tartalmazó domainek jogellenességét, megtévesztő voltát egyedileg kell vizsgálni.

A Expressz Magyarország nem hivatkozott rá, de a TT a megtévesztő jellegre való utalásra tekintettel vizsgálta az esetleges versenyjogi jogsértés lehetőségét is, de a rendelkezésre álló adatokból nem lehetett arra következtetni, hogy a Felek versenytársak lennének.

A versenytársi minőség illetve az érvényes védjegy hiányában a TT sem a névválasztás és névhasználat jogellenességét, sem a megtévesztő jelleget nem találta megállapíthatónak. Védjegy hiányában az ”express” szó domain névben elfoglalt domináns jellege sem volt értékelhető. Megjegyzi továbbá a TT, hogy mind a „furgon” mind az „expressz” általánosan használt szavak a magyar nyelvben, és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztők a Expressz Magyarország szolgáltatásai tekintetében.

A fentiek alapján a TT az expressfurgon.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztő jelleget, ezért álláspontja szerint az igény a Móra Trans Kft javára teljesíthető.

 

FOrrás: ISZT TT honlap

menu
menu