Ledobta a zöld póni a hátáról

Ledobta a zöld póni a hátáról

Az ISZT Tanácsadó Testülete a greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain ügyében foglalt állást.

A greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain neveket az Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. szeptember 27. napján. Az igénylésekkel szemben 2008. október 7. napján a „RÉTIOK” Oktatási Betéti Társaság  (továbbiakban: „Panaszos”) élt kifogással. Mivel mind a kifogásoló mind az igénylő személye a két ügyben azonos volt, a TT összevontan kezelte az ügyeket.

Panaszos – bizonyítékokkal alá nem támasztott – előadása szerint még 2008. augusztus 29. napján megrendelte a greenpony.hu domain név regisztrációját a www.worldinternet.hu Bt-től, azonban a szolgáltató elmulasztotta továbbítani a kérelmet. Panaszos előadta továbbá, hogy 2008 júliusában kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, hogy az általa alapított családi napközi számára Green Pony Családi Napközi és Játszóház néven családi napközi és játszóház tevékenységet engedélyezzen. Ezen felül Panaszos – állítása szerint – a greenpony.hu domain nevet az Érdi Lapban megjelenő 2008. szeptemberi hirdetéseiben is elkezdte használni. Panaszos kérelmében a greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain nevek regisztrációjának megtagadását kérte, illetve hogy azokat Panaszos számára biztosítsa a Tanácsadó Testület.

Panaszolt képviselője előadta, hogy időközben megalapította a Green Pony Kft.-t melynek képviseletében beadott egy prioritásos kérelmet. Vagylagosan fenntartotta továbbá a Panaszolt az eredeti regisztrációs kérelmét is.

A domain regisztrációs szabályzat 1.3. b) pontja szerint a prioritásos igény abban az esetben előzheti meg a nem prioritásos igényt, ha a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző. A Green Pony Kft. cégbírósági bejegyzésének kelte 2008. október 13., tehát a prioritás alapja későbbi, ennek következtében pedig a domain regisztrálása prioritásos alapon nem valósulhat meg.

Panaszolt képviselője fenntartotta azonban az eredeti regisztrációs kérelmet is, így a Tanácsadó Testület annak teljesíthetőségét is vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy www.worldinternet.hu Bt. néven szolgáltató nem szerepel a Regisztrátorok nyilvántartásában és a Panaszos által hivatkozott 2008. augusztus 29-i regisztrációs kérelem sem került rögzítésre a Nyilvántartó rendszerében. Így a Panaszos regisztrációs igénylésének időbeli elsőbbsége nem nyert igazolást a Tanácsadó Testület előtt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a Panaszos által működtetni szándékozott intézmény nevének a helyi lap hirdetései közt történő egyszeri megjelentetése alapján nem igazolja a Panaszos kereskedelmi névhez fűződő jogát, vagy azt, hogy a Panaszos szolgáltatását erről az egyszeri hirdetésben szereplő névről szokták felismerni. Ezen felül Panaszos tényállítása valótlan a hirdetésben megjelentetett domain nevet illetően, az Érdi Lap 2008. szeptember 25-i számának online változatából (http://www.erdilap.extra.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&&Itemid=30) ugyanis megállapítható, hogy a Panaszos hirdetésében az (egyébként nem működő) www.greenpony.com domain jelent meg. A helyi önkormányzat előtt megindított engedélyeztetési eljárás a Tanácsadó Testület álláspontja szerint csak a kereskedelmi név használatának megkezdésére vonatkozó elhatározást támasztja alá, nem a kereskedelmi név olyan használatát, amely a Panaszosnak az adott névhez fűződő kizárólagos jogát alapozná meg.

 

menu
menu