Lakat a biciklilakaton

Lakat a biciklilakaton

Ki nem adhatónak minősítette a trelock.hu domaint a Tanácsadó Testület

A német Trelock GmBH  kifogást nyújtott be kifogást a Bringaland Kft. trelock.hu domainre vonatkozó igénylése ellen. A kifogásban igazolta, hogy jogosultja a TRELOCK közösségi védjegynek. Érvelésében előadta, hogy a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a „TRELOCK” közösségi védjegyre, amely a 6, 12 és 20. áruosztályokra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthető saját védjegyével.

A Panaszos a Panaszolt cégkivonatával valószínűsítette, hogy vele azonos területen aktív a Panaszolt, azaz kerékpárokat és kerékpár alkatrészeket forgalmaz.

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztő voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. E tekintetben bizonyítékként fogadta a Panaszos által csatolt cégkivonatot, amely alapján megállapítható, hogy a Panaszolt azonos területen folytat üzleti tevékenységet, mint a Panaszos. A testület ezért a trelock.hu domain nevet megtévesztőnek találta.

A jogellenesség KVR 9. cikk b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos vagy hasonló áruk illetve szolgáltatások körében használja. Adott esetben Panaszolt Panaszoséhoz nagymértékben hasonló áruk kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A Testület a védjegybitorlás gyanúját megalapozottnak találta. A trelock.hu domain név a Panaszos védjegyével megegyező megjelölést tartalmaz.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott trelock.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

menu
menu