Jövőre módosul a domain regisztrációs szabályzat

Jövőre módosul a domain regisztrációs szabályzat

Néhány módosítás lép életbe a .hu domain nevekre érvényben lévő szabályozásban 2009. január 1-től

 

A .hu domain nevek delegálására és fenntartására érvényes regisztrációs szabályzat 2009. január 1. napjával több ponton is módosul.

A szabályzat legjelentősebb vátlozása, hogy a vitarendezési intézményként funkcionáló Eseti Választottbíróság szerepét felváltja
az Alternatív Vitarendező Fórum. Ennek köszönhetően a regisztrációkhoz szükséges regisztrációs szerződésekből is kikerülnek az erre vonatkozó részek.

Egy másik változást a szabályzat félreérthető jellege indokolt. A prioritásos domain igénylésekre vonatkozó szabályozás került pontosításra. A szabályzat 1.4 pontja a jövőben az alábbiak szerint szól:

1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:
a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
b) a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).
 A választott domain névnek és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell, de elhagyható a kötőjel és minden olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. Szervezet teljes vagy rövidített nevéből elhagyhatók:
i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,
ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,
 iii) a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.

( A változást kiemelten jelöltük)

Harmadik módosítás a 2008. márciusa óta bevezetett és alkalmazott technikai jellegű egyszerűsítés, mely szerint egy domain névhez kapcsolódóan csak akkor szükséges a postmaster@ email címet létrehozni, ha a domainhez MX rekord is beállításra került.

 

 

menu
menu