Jó fogásnak tűnt. Szó szerint!

Jó fogásnak tűnt. Szó szerint!

A fogás.hu domain ügyében indított eljárásban döntöttek.

A fogás.hu domain nevet az Ingatlanhirdetés Kft. (a továbbiakban Panaszolt) igényelte 2014. szeptember 15-én. Az igény ellen a Schibsted Classified Media Hungary Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy Panaszolt által bejegyezni kívánt domain név megtévesztően hasonlít az általa 2009. november 28-án regisztráltatott jofogas.hu domain névre. Kifogásában hivatkozott arra, hogy ő a jogosultja a jófogás.hu (M1100420 ügyszámú, 202544 lajstromszámú) színes ábrás védjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2011. február 14-én. Panaszos továbbá a jogosultja a Jófogás.hu (M1203933 ügyszámú,  208028 lajstromszámú) szóvédjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be, többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2012. október 17-én. Panaszos kérte a fogás.hu domain név delegálásának megtagadását Panaszolt részére.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy Panaszos a fogás.hu összetételre nem rendelkezik védjeggyel, mivel a fogás szóra – annak leíró jellege kapcsán – nem is szerezhető lajstromozott oltalom. Hivatkozott arra, hogy a Panaszos domain nevében előtagként szereplő „jó” toldalék olyan jelentésbeli többlettel bír, hogy az összetéveszthetőség veszélye nem áll fent, különös tekintettel az ellentartott domain nevek különböző kezdőbetűire. Hivatkozott arra is, hogy mivel a fogas.hu domain név alatt szolgáltatásnyújtás nem történik, így bármiféle jogsértés kizárt. Panaszolt a következő állásfoglalásokat tartotta relevánsnak jelen ügy kapcsán: TT 09/2012 (IV. 10.) huszallas.hu és TT 39/2011 (XI. 29.) hu-szallas.hu. Panaszolt kérte a fogás.hu domain név saját részére történő delegálását.

 

A Tanácsadó Testület az adott eset konkrét körülményeit vizsgálva a következő álláspontot alakította ki:

 

A DSZ 2.2.2 a) pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. Az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 4. § (1) b) pontja alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

 

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 6. § szakasza szerint tilos olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

 

Panaszos 2011 óta védjegyoltalommal rendelkezik Magyarországon a jófogás.hu összetételre reklámozás és kereskedelmi ügyletek kapcsán. Az említett domain alatt jelenleg is elérhető tartalom tanulsága szerint Panaszos apróhirdetéseket és ingatlanos hirdetéseket közlő, online kereskedelmi tevékenységet folytat. Panaszos 2009 óta használja a jofogas.hu domain nevet, amely az intenzív marketingtevékenység következtében széleskörű ismertségre tett szert Magyarországon, így a fogyasztók a „Jó fogást” kereskedelmi névnek is tekintik. Panaszolt cégjegyzékben fellelhető adatok szerint az Ingatlanhirdetés Kft. fő profilja ingatlanügynöki tevékenység, amint erre a cég elnevezése is utal. Ennek okán Panaszos és Panaszolt cég versenytársak. Panaszolt érdemi nyilatkozatában nem tagadta, hogy a fogás.hu domain név alatt versenytársa tevékenységével azonos, gazdasági tevékenység körébe eső tevékenységet kíván a jövőben folytatni.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott fogás.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Forrás: ISZT TT

A fogás.hu domain nevet az Ingatlanhirdetés Kft. (a továbbiakban Panaszolt) igényelte 2014. szeptember 15-én. Az igény ellen a Schibsted Classified Media Hungary Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy Panaszolt által bejegyezni kívánt domain név megtévesztően hasonlít az általa 2009. november 28-án regisztráltatott jofogas.hu domain névre. Kifogásában hivatkozott arra, hogy ő a jogosultja a jófogás.hu (M1100420 ügyszámú, 202544 lajstromszámú) színes ábrás védjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2011. február 14-én. Panaszos továbbá a jogosultja a Jófogás.hu (M1203933 ügyszámú,  208028 lajstromszámú) szóvédjegynek, amelyet a 35. osztályba jelentettek be, többek között „reklámozás és kereskedelmi ügyletek” vonatkozásában 2012. október 17-én. Panaszos kérte a fogás.hu domain név delegálásának megtagadását Panaszolt részére.

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy Panaszos a fogás.hu összetételre nem rendelkezik védjeggyel, mivel a fogás szóra – annak leíró jellege kapcsán – nem is szerezhető lajstromozott oltalom. Hivatkozott arra, hogy a Panaszos domain nevében előtagként szereplő „jó” toldalék olyan jelentésbeli többlettel bír, hogy az összetéveszthetőség veszélye nem áll fent, különös tekintettel az ellentartott domain nevek különböző kezdőbetűire. Hivatkozott arra is, hogy mivel a fogas.hu domain név alatt szolgáltatásnyújtás nem történik, így bármiféle jogsértés kizárt. Panaszolt a következő állásfoglalásokat tartotta relevánsnak jelen ügy kapcsán: TT 09/2012 (IV. 10.) huszallas.hu és TT 39/2011 (XI. 29.) hu-szallas.hu. Panaszolt kérte a fogás.hu domain név saját részére történő delegálását.

 

Tanácsadó Testület az adott eset konkrét körülményeit vizsgálva a következő álláspontot alakította ki:

 

A DSZ 2.2.2 a) pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. Az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 4. § (1) b) pontja alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

 

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 6. § szakasza szerint tilos olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

 

Panaszos 2011 óta védjegyoltalommal rendelkezik Magyarországon a jófogás.hu összetételre reklámozás és kereskedelmi ügyletek kapcsán. Az említett domain alatt jelenleg is elérhető tartalom tanulsága szerint Panaszos apróhirdetéseket és ingatlanos hirdetéseket közlő, online kereskedelmi tevékenységet folytat. Panaszos 2009 óta használja a jofogas.hu domain nevet, amely az intenzív marketingtevékenység következtében széleskörű ismertségre tett szert Magyarországon, így a fogyasztók a „Jó fogást” kereskedelmi névnek is tekintik. Panaszolt cégjegyzékben fellelhető adatok szerint az Ingatlanhirdetés Kft. fő profilja ingatlanügynöki tevékenység, amint erre a cég elnevezése is utal. Ennek okán Panaszos és Panaszolt cég versenytársak. Panaszolt érdemi nyilatkozatában nem tagadta, hogy a fogás.hu domain név alatt versenytársa tevékenységével azonos, gazdasági tevékenység körébe eső tevékenységet kíván a jövőben folytatni.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott fogás.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

menu
menu