Japán cég harca egy magyar domainért

Japán cég harca egy magyar domainért

Egy japán cég védjegyével azonos domain névért szállt harcba.

A yu-gi-oh.hu domain nevet Ónodi Róbert igényelte 2012. február 26-án. Az igény ellen a Konami Kabushiki Kaisha trading as Konami Corporation (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.
Panaszos kifogásában előadta, hogy a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Panaszos hivatkozott a „Yu-gi-Oh!” közösségi védjegyére, amely a 9. áruosztályban került lajstromozásra. Panaszos hivatkozott a TT 7/2000 (V.31.) sz. elvi állásfoglalására, amely úgy rendelkezik, hogy domain név igénylése bizonyos esetekben gazdasági tevékenység körében végzett cselekmény és, hogy önmagában valamely domain név igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Álláspontja szerint a Ónodi Róbert megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezért kifogásolta, hogy Ónodi Róbert olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthető saját védjegyével. Panaszos hivatkozott a yu-gi-oh.hu domain név alatt található honlapra, miszerint a Ónodi Róbert a jövőben szolgáltatást fog nyújtani. A nevet tehát gazdasági tevékenység folytatásából igényelte, ami a Panaszos álláspontja szerint védjegybitorlást valósít meg.

Ónodi Róberttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

A Tanácsadó Testület eljárása során a yu-gi-oh.hu domain név jogellenességét vizsgálta, különös tekintettel a Panaszos közösségi védjegyének a domain névben való feltüntetésére. A testület a domain nevet jogellenesnek találta. A jogellenesség KVR 9. cikk b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Ónodi Róbert a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos vagy hasonló áruk illetve szolgáltatások körében használja. A yu-gi-oh.hu domain név a Panaszos védjegyével megegyező „yu-gi-oh” megjelölést tartalmazza. A „Yu-gi-Oh!” közösségi védjegy a 9. osztályban többek között számítógépes játékok kapcsán lett lajstromozva, Ónodi Róbert pedig hasonló szolgáltatást kívánt nyújtani az interneten. A védjegy és a megjelölés tehát összetéveszthető. A Vt. 12.§ (3) c) szerint a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki védjegyéhez hasonló megjelölés alatt szolgáltatás nyújtását felajánlja. Adott esetben ez megtörténhet yu-gi-oh.hu domain név alatt.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Ónodi Róbert által választott yu-gi-oh.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Forrás: ISZT Alternatív Vitarendező Fórum hivatalos honlap

menu
menu