Indiai szupersztár miatt perlekedtek Magyarországon!

Indiai szupersztár miatt perlekedtek Magyarországon!

Szakmaiságot nélkülöző indoklásokkal kezdtek bele a rani.hu ügyében a felek.

 A rani.hu domain nevet Juraj Fábry-Brafy (továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. július 14-én. Az igény ellen a DI-MON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain név delegálásának panaszolt számára való megtagadását.
Panaszos előadta, hogy 2009. május 11-e óta kizárólagos forgalmazója a RANI gyümölcsleveknek Magyarországon.  A gyártóval (Aujan Industries Co. Dubai) közös megegyezések alapján fejlesztik a marketing tevékenységeiket, melynek első lépése volt a bolti és vendéglátóhelyi figyelemfelhívás.  Második lépcsőben (mivel a termék már elért egy bizonyos értékesítési szintet), a weblapkészítésre kaptak engedélyt a jogtulajdonostól, és egy internetes reklámot indítanak 2009. szeptembertől a fiatalok felé.

Panaszos előadta továbbá, hogy 2010 januárjától egy országos, óriásplakátos reklámkampányt indítanak, és hogy a román nyelvű reklámanyag és értékesítés is előkészítés alatt áll, mellyel 2009. augusztus 15-tel indulnak el.

A Panaszos ügyvezetője kifejtette: „A másik félnek nem értem, mi szüksége lehet a weblapra, mivel nem folytat Magyarországon ezzel az üdítővel kapcsolatban üzleti tevékenységet. Érzésem szerint cégemnek nagyobb jogalapja van a magyar és a román weblap címre, mivel mindkét országban cégem értékesíti a RANI gyümölcslevet.”. Panaszos szerint „a gyártó sem érti, miért akarja más valaki megkapni a weblapot”.

Panaszos kérte, hogy a Testület döntésében vegye figyelembe, hogy cége „mindig a korrekt üzleti eljárásokhoz ragaszkodott, és a későbbiekben is erre törekszik, így a weblapra sem nyerészkedési céllal van szüksége”.

Panaszos konkrét jogcím(ek)re nem hivatkozott.

Panaszolt Juraj Fábry-Brafy álláspontját nem fejtette ki. A következő dokumentumok másolatát csatolta: „.hu regisztrációs lap”, „Juraj Fábry-Brafy oklevele” (feltehetőleg szlovák nyelvű okirat), és „Rani Mukerji Official European Fun Club” című angol nyelvű, aláírás nélküli tájékoztató anyag, mely – bár a forrást az illető nem jelölte meg – egy angol nyelvű Wikipedia cikk másolata. A panaszos által csatolt tájékoztató anyagból az derül ki, hogy Rani Mukerji a „legelismertebb Bollywood-i filmszínésznő”, valamint az angol nyelvű utalásból következtetni lehet a felhasználás céljára: „We are the first official EU–fun club of the best Bollywood film actress Rani Mukerji” /ford.:„Mi vagyunk az első hivatalos EU ’fun club’-ja Bollywood legjobb színésznőjének, Rani Mukerji-nek”/.

A Tanácsadó Testület álláspontja a következő. A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 1.3.2. pontja alapján az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik.

Vita esetében a Tanácsadó Testület a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ szerint (a DRSZ 2.2. pontja, különösen a 2.2.2. pont alapján) vizsgálja meg az ügyet. A kérdés az, hogy megfelel-e a domain a DRSZ előírásainak, illetve a domain delegálása ütközik-e az adott szabályozással, miszerint:

„Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

Mivel a Panaszos kifejezetten nem hivatkozott a DRSZ szerinti jogcímekre, a Tanácsadó Testület a névválasztás és használat esetleges jogellenességét, megbotránkozást, félelmet keltő és megtévesztő jellegét is vizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján.

Jogellenesség hasonló ügyekben akkor szokott felmerülni, ha a domain név használata sértheti más személynek a névhez fűződő jogait, védjegyjogát vagy a versenyjogi szabályokat. A Testület megállapította, hogy a Panaszos oldalán fennálló névhez fűződő jogra utaló információ nem merült fel. A Tanácsadó Testület megállapította továbbá, hogy a Panaszos arra sem hivatkozott, hogy védjegyjogi oltalom a megjelölésen fennállna.

A versenyjogi jogellenességet vizsgálva a Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésre olyan adat, amely szerint a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Nem tudjuk, hogy a Panaszolt fél pontosan milyen tevékenységet folytat, ill. milyen tevékenységet kíván folytatni a jövőben, erre vonatkozóan a fenti homályos utaláson túl nem merült fel további adat. Valószínűsíthetően tevékenységi köre egy „fan club” működtetésére összpontosul majd.

A szóban forgó domain név sem jelentéstartalmára, sem használatára nézve nem tűnik jogellenesnek, sem nem megbotránkoztató vagy félelmet keltő. Mivel az átlagos magyar fogyasztó számára ez az elnevezés fantáziaszó, más dologra nem utal, így nem megtévesztő.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy a rani.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető a Panaszolt számára. Ugyanakkor a Tanácsadó Testület felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylő a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

menu
menu