.hu domain bejegyzés csak PSZÁF engedéllyel

A jövőben néhány speciális szót tartalmazó domain bejegyzése a PSZÁF-on (is) múlhat.

Bürokratikus ügyintézés
A .hu domainekkel kapcsolatos ügyintézés sok igénylő és Internet használó véleménye szerint túlszabályozott. Vélhetően igazuk van, mert a legtöbb országban dokumentumok csatolása nélkül, gyakorlatilag azonnal hozzájuthat bárki egy-egy webcímhez. Most a domain nevek bejegyzését felügyelő nyilvántartó szervezet úgy döntött, hogy tovább bővíti az adminisztrációs kötelezettségeket egyes ügyek esetén azzal, hogy az 1995. évi XCVI. (a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről) és az 1996. évi CXII. törvény (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról) névhasználatra vonatkozó passzusait is figyelembe veszi a domain regisztrációs igények elbírálása során.
A jogszabály a következőképpen fogalmaz:
"199. § (1) Cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a "hitelintézet", "bank", "takarék", "takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. E korlátozások nem vonatkoznak az MNB-re, továbbá a pénzügyi intézmények szakmai és érdekképviseleti szervezeteire, valamint az e törvény hatálybalépése előtt alapított és engedélyezett hitelintézetekre.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon valamely személy a "bank" kifejezést olyan összefüggésben használja, amely kizárja azt a látszatot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat.
200. § Abban a kérdésben, hogy egy vállalkozás a 199. § alapján jogosult-e az ott megjelölt elnevezés használatára, a Felügyelet (PSZÁF – a szerk) határoz."
A törvény szövegéből nem derül ki egyértelműen, hogy a korlátozás vonatkozik-e a magánszemélyekre, és az általuk alkalmazott (honlap) elnevezésekre. A 200. §-ból kiderül, hogy a felügyeletnek nincs döntési jogköre a nem vállalkozások esetében.

Információink szerint az "új" korlátozást a Magyar Bankszövetség által 2003. nyarán, a .hu domain bejegyzéseket felügyelő szervezet , az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) részére küldött levél hatására alkalmazzák. Az első törvényre hivatkozó elutasítás az a-bank.hu domain ügye. A kérdéses webcímet egy magánszemélyként igénylő úr 2004. január 15-én nyújtotta be és – szabályosan – 14 napig szerepelt a közzétételi listán. Ezt követően január 30-án hiányos igény státuszba tette a Nyilvántartó, majd február 2-án a .hu domainek hivatalos honlapján (www.domain.hu) az ISZT elhelyezte a két említett jogszabály névhasználatra vonatkozó részét. Az üggyel kapcsolatos következetlen hozzáállást tanúsítja az a tény, hogy a jelenleg érvényes szabályozás szerint jegyezték be az abank.hu és az ibank.hu azonosítót 2000. márciusában. A hivatkozott törvények hivatkozott részei akkor is hatályosak voltak és a Regisztrációs Szabályzat erre vonatkozó részei azóta sem változtak. További következetlenségnek vagy felületességnek tűnik, hogy a halonbank.hu a nyár utolsó napjaiban átment a Nyilvántartó szűrőjén…

Az ISZT elnöke nem lát gondot a változásban
Martos Balázs, az ISZT elnöke telefonos megkeresésünkre tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy újnak minősített szabályozás eddig is érvényben volt, azonban nem vették a törvények ezen passzusait figyelembe. Arra, hogy ez miért volt így, nem kaptunk egyértelmű választ, a vezető kérdésünkre elmondta, hogy egyáltalán nem érzi következetlennek sem az elmúlt időszak, sem a jelenlegi gyakorlatot. Az eddig bejegyzett nevek esetében nem fogják a szabályozást érvényesíteni, azaz a kezelési jogot megvonni. A "bank" karakterláncot tartalmazó domainek odaítéléséről minden esetben egyedileg döntenek és kérdéses esetekben is bejegyzik a kért nevet, amennyiben az igénylő rendelkezik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) névhasználatra vonatkozó engedélyével.
A Nyilvántartó egy éve egy másik határozatot helyezett el a honlapján. Akkor a "Budapest", "Budapesti", "Buda", "Pest", "Buda" és további 6 karaktarerlánc használatára vonatkozó korlátozást kívánták bevezetni, mivel ezen a szavak használata a Fővárosi Önkormányzat engedélyéhez kötött. Az ISZT az engedélyhez kötött szavak használatát vélhetően nem ellenőrizte az elmúlt év során, mivel az antikbudapest.hu és a budapestantik.hu webcím is bejegyzésre került.
A várólistán jelenleg 7 olyan név is szerepel, amelyeket a jelenlegi korlátozás közzététele előtt igényeltek. Ilyen a gppowerbank.hu, mediabank.hu, konferenciabank.hu, puska-bank.hu, puskabank.hu, tanfolyambank.hu és a treningbank.hu is. A bejegyzett nevek sorában több száz olyan cím szerepel, amelyben szerepel a "tiltott szavak" valamelyike.

A PSZÁF a törvény által előírt kötelezettségét végzi
A PSZÁF Kommunikációs főosztályát megkeresve azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a jogalkalmazóként a szervezet célja a fogyasztóvédelmi elvek érvényesítése, azaz pl. a megtévesztő elnevezések kiszűrése. A név- és szóhasználatra vonatkozó engedélyezési eljárás díjmenetes, amely – ha nincs hosszabbítás – 30 nap alatt történik meg. Ha a PSZÁF-hoz a már használatban lévő webcímekre vonatkozóan érkezik beadvány, akkor azt megvizsgálják és indokolt esetben a webcím használatát meg is tilthatják. A nevekkel kapcsolatos döntési folyamatról – a titoktartásra hivatkozva – nem kaptunk felvilágosítást.

Egyes Regisztrátorok elégedetlenek
A domainABC által megkeresett Regisztrátor cégek vezetői egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy a bevezetett szigorítás nehezen betartható és alkalmazható következetesen és ismét egy szubjektív döntésnek van kitéve az igénylő, továbbá az egyikük sajnálatosnak minősítette a bevezetendő gyakorlatot, amely ismét a nemzetközi és külföldi tartományokba "kergeti" a regisztrálni szándékozókat.

menu
menu