Hogyan vesztette el – esettanulmány hazánkból

Hogyan vesztette el – esettanulmány hazánkból

A hazai indymedia közösség elvesztette domain nevét.

Október 13-a pénteki napra esett az idei esztendőben. Az Indymedia hazai közössége vélhetően évekig fog emlékezni erre a – számukra meglehetősen szerencsétlen – dátumra. A magyar média közösség ezen a napon kellett, hogy megváljon legértékesebb "tulajdonától", a domain nevétől.
2002. tavaszán, amikor a közösség még csak szárnyait bontogatta hazánkban a csapat magjához tartozó magánszemély – a közösség által meghozott döntés alapján és felhatalmazására – saját nevére jegyezte be az indymedia.hu webcímet. Az önkéntesek alkotta csoport ezen az internetes azonosítón volt elérhető közel öt éve. A csoportosulás formaságként kezelte, hogy a domain név kinek a személyes javait is gyarapítja valójában. Hónapról-hónapra fejlődött a kollektíva honlapja, egyre többen látogatták az internetes kikötőt. A domain kezelője, aki évekkel ezelőtt nézeteiben és földrajzilag is kissé eltávolodott a közösségtől néhány hete ismét felkereste a társaságot és a honlappal kapcsolatos elgondolásait igyekezett a közösség számára megfogalmazni. A önkéntesként dolgozó újságírókból álló, a szabad sajtó iránti elkötelezett hálózat tagjai azonban nem látták indokoltnak a változások szükségességét. A nézeteltérés lezárásaként a domain kezelője megvonta a közösség webcímmel történő támogatását. A magyar indymedia mozgalom így kénytelen az anyaoldal webcíméből képzett domain alatt tevékenykedni a jövőben. A szervezet magyar honlapja ezért néhány napja a hungary.indymedia.org címen érhető el.

Mit tehetett volna?

Joggal fogalmazódik meg az olvasókban a kérdés, hogy mit tehet hasonló helyzetben egy frissen alakuló mozgalom, szervezet annak érdekében, hogy egy hasonló helyzet ne alakulhasson ki.
Több megoldás is választható lett volna a közösség által. A leginkább kézenfekvő megoldás az lehetett volna, ha a mozgalom létrehozásában bábáskodó több magánszemély együttesen jegyezte volna be a domain nevet. A .hu domain nevekre vonatkozó regisztrációs szabályzat nem zárja ki annak lehetőségét, hogy több személy kezelésében álljon egy domain név. Több olyan domain név van, amely hasonló módon, több magánszemély kezelésében áll.
Ilyen esetekben a két vagy több kezelő egymás nélkül nem nyilatkozhat a domainnel kapcsolatos jogokról.
Egy másik lehetséges megoldás, hogy egy szervezet jogerős bírósági nyilvántartásba vételéig egy ügyvéd nevére kerül bejegyzésre a domain. A domain kezelő szerepében megjelenő ügyvéddel egy letéti szerződéshez hasonló kontraktus is köthető, amelyben bizonyos feltételek teljesüléséhez kötik a felek a domain átadását, módosítását. Ezen módszer megválasztásával ügyvédek szakmai felügyeletét ellátó Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottsága előtt kifogásolható, ha esetlegesen a megkötött szerződést megszegve jár el a megbízott ügyvéd. Természetesen egy hagyományos magánjogi szerződés is jónak tűnő megoldás lehet, azonban ha a szerződésben foglalt feltételekkel ellentétesen a domain egyedüli kezelője módosítja a domain nevet, akkor a szerződésben foglalt jogok érvényesítése a hosszadalmas jogi eljárás miatt nehézséget okozhat.

Róka fogta csuka

Az eset számos kérdést felvet. Bár a kezelési jog valóban egy természetes személyhez kötődik, azonban a domain értéke a közösség által fejlesztett honlap szerves részeként és eredményeképp növekedett. Amennyiben a közösség létrehozásának időpontjában valóban egy szóbeli megállapodás történt arra vonatkozóan, hogy a mozgalom céljainak elősegítése érdekében jegyzik be a domain nevet és ha a webcím költségét is közösen vállalták a tagok, akkor lenne esély arra, hogy a közösség a webcímet megszerezze. Ehhez azonban mindenképp bejegyzett egyesületként vagy valamilyen jogilag létező szervezetként kellene fellépnie a közösségnek. A mozgalom honlapján található információk szerint a domain kezelője és a közösség közötti súrlódás egyik sarokpontja pontosan az volt, hogy a szervezet nem kívánt hivatalos formát ölteni, azaz nem kívántak egyesületté alakulni. A lehetséges kiútnak köszönhetően elképzelhető, hogy pontosan a mozgalom változtatásokra irányuló elutasító döntése fogja kikényszeríteni azt, hogy mégis megtörténjen az egyesületté alakulás…

menu
menu