Hiába védjegy, levelezni lehet vele

Hiába védjegy, levelezni lehet vele

A merlot.hu domain bejegyezhetősége ügyében foglalt állást az ISZT Tanácsadó Testület.

Az Integrity Kft. 2010. július 31-én nyújtotta be a merlot.hu domain név iránti niénylését. A Nyilvántartó  megvizsgálta az igénylés teljesíthetőségének esetleges akadályait és megállapította, hogy  „MERLOT” kifejezés az M és P Borászati és Kereskedelmi Kft. részére lajstromozott, illetőleg az írországi Wineland Ltd. javára és az amerikai Dana Innovations javára lalstromozott védjegy.
Mindezekre tekintettel a Nyilvántartó felhívta az igénylőt, hogy igénylő részéről a névhasználat gyaníthatóan jogellenes – a védjegyjogosultak kizárólagos használati jogába ütköző lenne, s egyben felhívta az igénylőt arra, hogy a Nyilvántartó álláspontjával szembeni kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat terjessze elő.

Az igénylő kelt levelében fejtette ki a kifogással kapcsolatos ellenérveit. A névhasználati jogot megalapozó esetleges iratokat nem csatolt.
Érvelésének lényegét az képezte, hogy a merlot, mint a vörösborszőlők egyike (Magyarországon e kategóriában a hatodik legelterjedtebb) köznév, ismert köznév. A hivatkozott közösségi védjegyek részben nem a szőlővel kapcsolatosak (pl. audiotermékek vonatkozásábanilletve illatszerek védjegyosztályban  élvez nek védettséget. Az M és P Borászati Kft. számára lajstromozott védjegy ábrás védjegy, melynek részét képezi a Merlot szövegrész is.

Az igénylő előadta továbbá, hogy a merlot.hu az ingyenes levelezőszolgáltatásban kívánja felhasználni (hogy pontosan mire és milyen formában, a TT előtt nem sikerült világossá tennie, az azonban egyértelműnek tűnt, hogy a szolgáltatással a védjegyjogosultak kizárólagos jogai vélhetően nem szenvednek majd sérelmet).

A Tanácsadó Testület 7/2000.  számú Elvi Állásfoglalásában, illetőleg számos egyedi (pl. shoppingexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok tárgyában hozott  állásfoglalásában foglalkozott hasonló kérdésekkel.

A TT a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 21/2007.  sz. állásfoglalásában, illetőleg az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 27/2009. (sz. állásfoglalásában foglaltakkal egyezően jelen esetben is arra a következtetésre jutott, hogy az a szolgáltatás, amelyet igénylő gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (interneten keresztüli ingyenes levelező-szolgáltatáshoz kapcsolás), eltér azon tevékenységektől, amelyek a védjegyjogosultak által kizárólagosan használt tartozó árujegyzékben szerepelnek. Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengő szolgáltatásokat foglal magában. Önmagában a merlot, mint szőlőfajta egyébként a TT szerint is köznévként minősíthető, megkülönböztető jellegét tájegységhez, pincészethez stb. köthetősége adhatja meg. Pusztán azzal, hogy köznévként szó vagy ábrás védjegy részévé válik, a kifejezés kizárólagos használatára nem keletkezik joga.

Mindezekre tekintettel a TT az Integrity Kft. igénylését teljesíthetőnek találta.

menu
menu