Hiába szőrös, ha nem szoros

Hiába szőrös, ha nem szoros

Az ékezetes domain név kezelőjének nincs automatikusan előjoga az ékezet nélküli párra - mondta ki az ISZT TT.

Az ékezetes .hu domain nevek bevezetésének időpontjában egy ékezet nélküli webcím kezelőjének elsőbbségi joga volt az internetes címének ékezetes párjának regisztrációjára, így ha a szoros.hu kezelője élhetett szőrös.hu-ra vonatkozó regisztrációs eőjogával. Az elsőbbségi jog azért született, hogy az ékezetes és ékezet nélküli domain nevek azonos kézben lehessenek és a két szinte azonos cím két különböző igénylő általi használata ne okozzon félreértést. A logika azt diktálná, hogy fordított esetben ugyanez az előjog megilleti az ékezetes domain név kezelőjét is, ha webcímének ékezet nélküli párja ismét regisztrálhatóvá válik, azonban a domain nevekkel kapcsolatos vitarendezéseket lebonyolító testület másképp gondolja…

Jegyelővétel kontra jegyelovetel

A jegyelovetel.hu domain nevet a Unidomain Kft. igényelte, amely ellen az Aukció Hungary Bt. kifogást emelt, amelyben előadta, hogy 2004 óta használja az igényelt domain névhez állítása szerint megtévesztésig hasonló ékezetes „jegyelővétel.hu” domain nevet, és amennyiben az igénylés teljesíthető lenne, a felhasználók megtévesztésére kerülne sor. Ez kimeríti a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt korlátozást, mely szerint megtévesztő domain név nem igényelhető. A panaszt emelő cég szerint „az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt az Aukció Hungary Bt. jegyelővétel.hu internetes megjelenését könnyedén összetéveszthetnék a kérdéses jegyelovetel.hu alatt elhelyezendő tartalommal”.

Másé a domain, nem is a panaszosé, meg egyébként is

A domaint igénylő cég az ISZT Tanácsadó Testület számára benyújtott válaszában hivatkozott arra, hogy nem a panaszos használja a domain nevet, hanem a Tex Hungary Kft, valamint jelezte azt is, hogy tudomása van arról, hogy a panaszos is igényelt már olyan domain nevet, amelyet más ékezetes formában használt.

Egyik érvelés sem elfogadható

A TT nem fogadta el egyik fél érvelését sem az alábbiak szerint. Önmagában az, hogy a „jegyelővétel” domain név ékezetes és ékezet nélküli formában is megtalálható az interneten nem jelenti azt, hogy az ékezet nélküli formát regisztráló vállalkozás megtévesztené a felhasználókat. A megtévesztésnek (és a panaszos által hivatkozott tisztességtelen versenycselekménynek) feltétele, hogy a fogyasztók (felhasználók) az egyéb jogvédelmet nem élvező kifejezést azonosítsák a használóval. Ez a jelen esetben nyilvánvalóan nem áll fenn, az Aukció Bt. tevékenysége nem azonosítható a „jegyelővétel” kifejezéssel, és a Panaszos erre vonatkozó bizonyítékot sem csatolt.

Az azonban, hogy a Panaszos nem közvetlenül a domain használója, nem eredményezné a Panasz elutasítását. A TT megjegyezte állásfoglalásában, hogy nincs relevanciája annak, hogy a panaszt előterjesztő cég milyen magatartást tanúsít egyéb domain nevek tekintetében, mert a jelen eljárás csak a „jegyelovetel.hu” domain név delegálhatóságára vonatkozik.

Az első a nyerő

Annak ellenére, hogy a domain igénylője erre érdemi védekezésében nem hivatkozott, a TT azt az alapelvet tartja a jelen esetben alkalmazandónak, hogy a nem prioritásos igények közül (amennyiben az igénylés nem ütközik a DRSZ-be), az időben korábban benyújtott igénylés a teljesíthető, ezért úgy határozott, hogy a jegyelovetel.hu domain delegálására vonatkozó igény az Unidomain Kft. számára teljesíthető.

 

A teljes döntés elérhető az ISZT TT hivatalos honaplján.

menu
menu