Három, összetett ügyben döntött a TT

Az IszT jogi Tanácsadó Tesülete az utóbbi 8 napon két alkalommal is döntéseket hozott.

Az IszT jogi Tanácsadó Tesülete az utóbbi 8 napon két alkalommal is döntéseket hozott. Ideális esetben ezt a "gyakori" ülésezést nem is kellene megemlíteni, azonban a grémium az mostanában nem kényeztette el a döntésre várókat efféle szorgossággal. Valószínűleg a testület munkáját és munkatempóját mustráló cikkünk is hozzájárult ahhoz, hogy ezen alkalommal már az ülést követő napon nyilvánosságra kerülnek a döntések.
A tegnapi napon a TT. három meglehetősen egyedi ügyben foglalt állást.

A hasznaltrenault.hu domain-t az Autoweb Kft. kívánta bejegyeztetni, azonban a regisztráció tényéről az autómárka vezérképviselete a Renault Hungaria kifogással élt a név domainkénti bejegyzésével kapcsolatban és kérte hogy a Renault Hungária javára a Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett védjegynek számító szavak és szóösszetételek más javára sem önálló domain névként, sem domain név részeként bejegyezhetők ne legyenek. A hasznaltrenault.hu domainre vonatkozóan a testület a kérést elfogadta és úgy döntött, hogy az Autoweb Kft részére a domain nem adható ki.

A hvgklub.hu domain ügye második alkalommal landolt a TT asztalán, ugyanis a Procysoft Bt. hvgklub.hu domain iránti kérelmét a testület a november 29-i napján hozott döntésében már egy alkalommal "nem teljesíthető"-nek találta, azonban a Bt. nem adta fel könnyen. Újabb badványt juttattak el a TT-hez melyben a cégbejegyzési kérelmet benyújtott Hét Vén Gepárd Hétvége Klub Kereskedelmi Betéti Társaság (rövidített cégnevén: HVGKlub) ügyvezetőjének, Vékony Zoltánnak felhatalmazásával és ezzel kérték a korábbi döntés felülvizsgálatát. Azonban a TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata 6. § 9. pontja értelmében korábbi állásfoglalásaihoz kötve van, azokat meg nem másíthatja….

A Danubius Nyelviskola 2000. február 18-án nyújtotta be – az akkori szabályzat szerinti – igényét a nyelvvizsga.hu domain névre. A prioritásos igényt "Nyelvvizsga" c. időszaki lap nyilvántartásba vételi határozatának megküldésével igazolta.
A regisztrátor azonban tévedésből nem prioritásos igényként továbbította a kérlemet. A név bejegyzésére a így "régi szabály" szerint nem nyílt lehetőség. A szabályváltozás során a domain sorsolás újtán kiadásra került. A regisztrációs szabályzat március 1-én érvénybe lépő módosulása során már ez a "lapengedélyes jogcím" kierült a prioritás igény alapját képező sorból ezért a nyelviskola már nem kérhette újra prioritásos igényként a név delegálását.
A TT-hez érkezett kérdésfeltevés arra vonatkozott, hogy a régi szabályzat szerinti, regisztrátori tévedés miatt tévesen továbbításra került, s ezért nem teljesített igénylés az új szabályzat szerinti igénylések környezetében teljesíthető-e?
E kérdésben a Tanácsadó Testület állást foglalni nem kívánt, álláspontja szerint annak eldöntése bírói vagy választott bírósági útra tartozik.

menu
menu