Hányatott sorsú sorstalansag.hu

Hányatott sorsú sorstalansag.hu

.

A tavalyi év magyar vonatkozású szenzációja volt, hogy Kertész Imre Sorstalanság c. mûvéért Irodalmi Nobel-díjat kapott. A hazai írótársadalom egybehangzóan üdvözölte a döntést, mivel a magyar író elismerésébõl a teljes magyar irodalom profitálhat. A reklámértéke valóban jelentõs volt, mivel az európai piacon nem csak a nobel-díjas író mûveinek eladási mutatói emelkedtek, hanem a többi magyar mûvész alkotásait is jobban keresték.
A Nobel-díjat odaítélõ Svéd Királyi Akadémia döntését követõen 5 nappal az Adatnet Kft. igénylést nyújtott be a sorstalansag.hu domain névre, újabb 5 nap elteltével a Magic Media Rt. megbízásából a DVM Systems Kft. is igényt nyújtott be a névre, egyben a Magic Media Rt. az Adatnet Kft. igénylése ellen kifogással élt, melyben elõadta, hogy a õk rendelkeznek a regény megfilmesítési jogaival és már dolgoznak is a film elõkészítésén, a sorstalansag.hu domain név használatára szükségük van a közönség tájékoztatása céljából. A kifogáshoz csatolták a Rowohlt Verlag GmbH (a Kertész Imre regényének megfilmesítési jogával rendelkezõ német cég) és a Magic Media Rt. közötti szerzõdéseket. Az ügyet a jogtulajdonos cég regisztrátora az ISZT Tanácsadó Testülete (TT) felé továbbította. A TT a névhasználati jogosultságát igazoló dokumentumok becsatolására hívta fel az Adatnet Kft.-t, azonban õk ilyet nem tudtak felmutatni és elõadták, hogy sorstalansag.hu címen kisebbségvédelmi honlapot kívánnak indítani. Véleményük szerint a “sorstalanság” szó nem tulajdonnév, nem személynév, Kertész Imre regényének címe a szerzõi jogról szóló törvény (Szjt) alapján – mint a mû sajátos címe – sem rendelkezhet jogi oltalommal. Igénylésük fenntartása mellett kérték a Magic Media Rt. kifogásának elutasítását.

A TT az ügyet megvizsgálta és megállapította, hogy a szerzõi jogi védelem alapján a szerzõnek kizárólagos joga van a mû anyagi formában és nem anyagi formában történõ bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Az Szjt. szerint a szerzõ engedélye szükséges a mû sajátos címének felhasználásához. A mûcím és a szerzõ személye közötti, jogvédelem alapját képezõ kapcsolat a TT. szerint megállapítható, így a domain név delegálása jogszabályba ütközik, hacsaknem az igénylõk valamelyike csatolni tudja a szerzõ hozzájárulását a mû címének domainkénti bejegyzéséhez.
Mivel egyik fél sem rendelkezett ilyen jellegû dokumentummal, így egyelõre egyik fél részére sem jegyezhetõ be a sorstalansag.hu..

menu
menu