Felületes ügyvédi munka a Mammut domainjogi eljárása mögött

Felületes ügyvédi munka a Mammut domainjogi eljárása mögött

A mammutshare.hu domain ügyében indított eljárásban a meghatalmazás nem volt szabályos és egy másik ügyfél védjegyére hivatkozott a megbízott ügyvédi iroda.

A Neo-Interactive Kft. igényelte a mamutshare.hu és a mammutshare.hu domain neveket, amelyek ellen a Butterfly 21 Kft. nyújtott be közös kifogást a jogi képviselője útján.

A kifogásában a Butterfly 21 előadta, hogy többek között jogosultja a 139725 és 152789 lajstromszámú „MAMMUT” szóvédjegyeknek. Az áruosztály tekintetében nem fejtett ki részletes érveket, hanem a védjegy „közismertségére és jó hírnevére” hivatkozott. A jó hírnév igazolása tekintetében a Butterfly 21 előadta, hogy a „MAMMUT ÜZLETHÁZAK” 1997 óta működik Budapest „egyik legnagyobb forgalmú pontján”. Kifejtette, hogy az igényelt domain nevek „főeleme” azonos a védjegyével, illetőleg a mamutshare esetében csak egyetlen „m” betűben különbözik attól.

Jogi érvelésében előadta, hogy az Neo-Interactivenak, álláspontja szerint kötelezettsége lett volna rákeresni „az igényelt domain nevek jellegzetes előtagjára, az LG kifejezésre” [nagy valószínűség szerint elírás a kifogásban]. Bár kifejezett hivatkozást a panasz nem tartalmaz, a Butterfly 21 vélhetően a védjegy ismertségének alátámasztására csatolta a „Superbrands Magyarország” 2004. évi áttekintését, Magyarország vezető márkáiról, amelyben a Mammut üzletház összefoglalója is szerepel.

A Neo-Interactive, szintén jogi képviselő útján nyújtotta be észrevételeit. Előadta, hogy a „mammutmail” egy internetes kifejezés, erre a kifejezésre és a hazai online kommunikációs piac kulcsszereplőjeként a feltöltött file-ok nagyságára kíván utalni a domain névben. Állításai alátámasztására hivatkozott arra is, hogy mammutmail.hu illetőleg mamut-mail.hu címeken jelenleg is üzemel a szolgáltatása. Kifejezetten hivatkozott arra, hogy a 42-es áruosztályban kíván tevékenykedni.

A TT előzetesen megjegyzi, hogy a Butterfly 21 által csatolt ügyvédi meghatalmazások nem az ügyvédi törvényben foglaltaknak megfelelőek. Ennek ellenére a panaszt befogadta, felhívja azonban a jogi képviselő figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy rendszeresen képvisel a TT eljárásaiban különböző ügyfeleket, a panaszok elutasításának terhe mellett a jövőben a meghatalmazások formai szabályszerűségére ügyeljen.

A TT az ügy érdemében úgy határozott, hogy a Butterfly 21  nem igazolta, hogy a védjegye belföldön jó hírnevet élvezne, e vonatkozásban sem az a tény, hogy „Budapest forgalmas helyén” van a „Mammut Üzletház”, sem a „Superbrands Magyarország 2004”-es (szponzorált) jelentése nem fogadható el bizonyítéknak. Különösen jelentősnek ítélte ebből a szempontból a TT azt a körülményt, hogy az üzletház ismertsége Budapestre korlátozódik, az internet azonban nyilvánvalóan nem szűkíthető Budapest területére.

A TT figyelembe vette azt is, hogy a „mammut” leíró védjegy, és valóban több jelentésű szó.

A TT köztudomásúként fogadta el az Neo-Interactive érvelését a „mammut file”-ok tekintetében, és e tekintetben elfogadta az Neo-Interactive álláspontját. Figyelembe véve továbbá, hogy az igénylőnek jelenleg is működik „mammut file” megosztására vonatkozó szolgáltatása, nem volt olyan körülmény feltárható, amely arra utalna, hogy az Neo-Interactive a név választása során ki kívánná használni a „Mammut Üzletház” népszerűségét. Az Neo-Interactive nyilvánvalóvá tette, hogy a „mammut” / „mamut” kifejezést a „nagy méretű” jelentés értelemben kívánja használni, a panaszos üzletházára utalás nélkül.

A TT továbbá figyelembe vette azt is, hogy a „mammutshare” illetőleg a „mamutshare” kifejezések nem azonosak a panaszos szóvédjegyével, hanem a „mammut” közszó kiegészítését tartalmazzák a „share” utótaggal, amely teljes mértékben utal az Neo-Interactive által előadott szolgáltatásra, és semmilyen tekintetben nem hozható összefüggésbe a Butterfly 21  tevékenységével. A „mammutshare/mamutshare” kifejezések az üzletház viszonylatában értelmezhetetlenek.

A fentiek alapján a TT a kifogásokat nem találta megalapozottnak, és álláspontja szerint mind a mammutshare.hu, mind a mamutshare.hu domain név delegálható az Neo-Interactive számára.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu