Félmilliót akart keresni, elbukta

Félmilliót akart keresni, elbukta

Vitarendezés során vesztette el eladásra kínált domain nevét egy magánszemély.

A „hotelcastello.hu” domain név tárgyában a Siklósi Thermal Kft Kérelmező által Tamás Miklós Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárást.

Kérelmező a „hotelcastello.hu” domain Kérelmezettől való átruházását kérte.

Álláspontja szerint a kérelmezett domain azonos a Kérelmező által használt kereskedelmi névvel.
Előadta, hogy társaságuk kizárólagos üzemeltetési jog alapján működteti a Siklóson található Hotel Castello négycsillagos szállodát. Magyarországon más, ilyen név alatt működési engedéllyel rendelkező szálloda vagy hotel nincs. A szálloda neve szakmai körökben közismert és egyértelműen megkülönbözteti más, hasonló szolgáltatású hotelektől. A hotelcastello.hu domain regisztrálásával megbízták a Cool Produkció Kft (1078 Budapest, Hernád u.12.3.em.37/a. ) vezetőjét, személyesen Kérelmezettet. A kft-vel szerződéses jogviszonyban voltak, ennek keretében adtak megbízást a regisztrálásra. Kérelmezett a regisztrációs díjat átvette, a regisztrációt azonban nem a Kérelmező, hanem a saját nevére végezte el,amiről Kérelmezőt nem tájékoztatta.
A domaint Kérelmező a regisztrálás óta folyamatosan használja, a weboldal tartalmát igazolhatóan ők készíttettik és működtetik.
Kérelmező vitatta, hogy Kérelmezettnek bármilyen joga/ jogos érdeke fűződne a domainhoz, vagy hogy azt valaha is használta volna.

Arról, hogy Kérelmezett a domaint a saját nevére regisztrálta, a 2013.július 7.-én Kérelmező címére küldött elektronikus leveléből értesültek, amelyben Kérelmezett a weboldalt 500.000.-Ft vételár ellenében megvételre ajánlotta. Arra az esetre, ha az ajánlattal nem élnek, kilátásba helyezte a weboldal üzemen kívül helyezését.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain megegyezik a Kérelmező által üzemeltett siklósi Hotel Castello szálloda bevezetett, ismert kereskedelmi nevével, így az Kérelmező javára védett névnek minősül.
A kérelmezett honlap működik, azon kizárólag a Kérelmezőre vonatkozó információk és Kérelmező cég szolgáltatásai találhatók.

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezettnek semmilyen joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható.

A Kérelmezett által nem vitatott tényállásból, illetve a domain értékesítésére és a weboldal üzemen kívül való helyezésének kilátásba helyezésére vonatkozó levélből megállapítható volt viszont az, hogy Kérelmezett a domaint rosszhiszeműen, későbbi értékesítés céljából igényelte.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök a „hotelcastello.hu” domain nevet Tamás Miklós Kérelmezettől visszavonja és azt a Siklósi Thermal Kft Kérelmező javára átruházni rendeli.

menu
menu