Erős kritika a hazai domain vitarendezésnek

Erős kritika a hazai domain vitarendezésnek

Cserba Veronika és Lendvai Zsófia "A doménnév-regisztráció és a doménnevekkel összefüggő jogérvényesítés" címmel írott tanulmánya átfogó képet mutat a hazai helyzetről.

A domainnév regisztráció és a szellemi tulajdon kapcsolatának megvizsgálására munkacsoport alakult a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével összefüggő egyes feladatokról szóló 1104/2005. sz. Kormányhatározat alapján. A munkacsoport tagjai a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), más kormányzati szervek, valamint az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervezetek; a tevékenysége során született dokumentumok hozzáférhetők a MSZH domainnevekkel foglalkozó oldaláról. A munkacsoport tevékenységével összefüggésben Cserba Veronika, a MSZH munkatársa és Lendvai Zsófia, az Igazságügyi Minisztérium tanácsosa "A doménnév-regisztráció és a doménnevekkel összefüggő jogérvényesítés" címmel készített tanulmányt, amely összefoglalót tartalmaz a domain nevek szabályozásával kapcsolatban, majd ezt követően a webcímek és a szellemi tulajdonvédelem közötti összefüggésekkel, illetve az ebből fakadó jogviták jogorvoslati lehetőségeivel foglalkozik. A tanulmányt készítők több helyen szembeállítják a hazai domain regisztrációs és vitarendezési eljárást a külföldön alkalmazott módszerekkel, gyakorlattal. Az alig másfél éve bevezetett Alternatív Vitarendező Fórum intézményével kapcsolatosan több kritikát is megfogalmaznak a szerzők. A tanulmány konklúziója az alábbiak szerint fogalmaz: "A magyar szabályozás azonban fejlettségi szintjét tekintve nagymértékben elmarad jelenleg a nemzetközi és európai vitarendezési eljárásoktól. Részletesebb, egyértelműbb szabályozásra lenne szükség. Lényeges lenne az igénybevevők bizalmának növelése is az eljárás iránt, amelyhez nagymértékben hozzájárulna, ha a határozatokat nyilvánosságra hoznák. […] Amíg ezeket nem sikerül megvalósítani, Magyarországon az ügyvédek továbbra is azt fogják tanácsolni az ügyfeleiknek, hogy inkább próbáljanak a doménnév átruházására megállapodást kötni, semmint a bizonytalan alternatív vitarendezési vagy a hosszan elhúzódó bírósági eljárás igénybe venni."

menu
menu