Elhalászhatják a MEH elől webcímeit

Elhalászhatják a MEH elől webcímeit

Két magánszemély a MEH-et megelőzve domain regisztrációs kérelmet nyújtott be az operatív programok nevével megegyező webcímekre.

A sajtóban hetek óta lehet hallani, hogy a gazdasági egyensúlyteremtés szükségességét az támasztja alá, hogy az un. konvergencia programot teljesítenünk kell, amely előfeltétele annak, hogy Magyarország megkaphassa az Európai Unótól a 8 ezer Milliárd forintos támogatást.
Ez a meglehetősen nagy összeg operatív programokon keresztül kerül majd kiosztásra. A Nemzeti Fejlesztési Terv hivatalos honlapján található információk szerint társadalmi vitára bocsátotta a kormány az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó operatív programokat. A honlap az egyes programok teljes- és rövidített neveit is nyilvánosságra hozta. A 14 program között lesz például a Társadalmi infrastruktúra Operatív Program (TAMOP), az Államreform Operatív Program (ÁROP) és a Társadalmi megújulás Operatív Program (TIOP) is.

1 nap alatt kapcsoltak

A honlapról letölthető vitaanyag 2006. október 16-i keltezésű. Ebből arra lehet következtetni, hogy mindössze egy napra volt szüksége azoknak az igénylőknek akik viharos gyorsasággal nyújtottak be kérelmet a programok rövidített neveivel azonos webcímekre.
A leggyorsabban a budapesti Tóth Ádám Ferenc kérelmezte az arop.hu, daop.hu, ddop.hu, eaop.hu, ekop.hu, emop.hu, kdop.hu, kmop.hu, nydop.hu, tamop.hu, tiop.hu, vop.hu webcímekre. Ezen kérelmektől függetlenül, szintén 17-én egy sárospataki személy is kérte a domain nevek lefoglalását. A Miniszterelnöki Hivatal regisztrátora október 25-én nyújtotta be a domain nevekre vonatkozóan a bejegyzési kérelmét. A hazai domain regisztrációs folyamatban érvényesülő "first come – first served" elv szerint, mely alapján az első igénylő számára kell kiosztani a kérelmezett domaint várhatóan a budapesti magánszemély számára kerül bejegyzésre a cím.

Még nincs minden veszve

A Miniszterelnöki Hivatal azonban még három lehetséges úton is hozzájuthat a címek kezelési jogához. Amennyiben a gyorsabb kérelmező számára bejegyzésre kerül, megvásárolhatja azokat. Egy másik lehetséges út, ha a domain bejegyzését elbíráló Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) megtévesztőnek ítéli a cím bejegyzését a magánszemélyek számára és a kérelmeket elutasítva a Miniszterelnöki Hivatal kerülhet az első számú kérelmezői pozícióba. A harmadik lehetséges út, ha a Hivatal a domain regisztrációt megelőző meghirdetési időszakban – amely október 31-én jár le – panaszt nyújt be az Internet Szolgáltatók Tanácsához és kéri a magánszemélyek általi domain regisztrációk elutasítását. Ezen esetben az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület (TT) jogosult dönteni az ügyben. Információink szerint a mai napig ilyen kérelem nem érkezett a Internet Szolgáltatók Tanácsához.

Kaptak már hideget, meleget

A Miniszterelnöki Hivatalnak azonban meglehetősen rossz tapasztalatai vannak a TT elé kerülő ügyekkel kapcsolatban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rövidített nevével azonos címeket az nfu.hu-t és az nfü.hu-t nem kaphatta meg a hivatal egy három hónapja lezárult eljárásban.
Más minisztériumok panaszát is utasította már el a TT. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium idei év májusában a ciszok.hu webcím bejegyzésére irányuló beadványát utasította el a TT. Ezen ügy kapcsán a TT döntésében utalt arra, hogy nem tehet kivételt állami szervek esetén sem: a döntésben szereplő mondat szerint az "állami szervek sem kaphatnak automatikus prioritást."

Sikeres beadványok is érkeztek már az állami szférából a TT elé. A két éve lezárult sándorpalota.hu és a sándor-palota.hu domainek ügyében a Köztársasági Elnöki Hivatal számára kedvező határozatot hozott a Testület. 2002 szeptemberében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium számára lett kiosztva a vitatott gyism.hu.

menu
menu