Egy mesevár volt a döntés tétje

Egy mesevár volt a döntés tétje

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. autusztus 25-én megtartott ülésnapján a mesevar.hu domain ügyében foglalt állást.

Mazug Tímea magánszemély prioritás nélkül igényelte a mesevar.hu domain nevet 2006 július 4-én. 2 nappal később a domain nevet a Mesevár Játszóház Kft. („Mesevár Játszóház”) is igényelte nem prioritásos alapon. 2006. július 13-án a Mesevár Játszóház a TT-nek írt levelében azt kérte, hogy igénylését a TT „részesítse előnyben” az Igénylő igénylésével szemben. A Mesevár Játszóház levelében előadta, hogy szándékosan választotta a „mesevár” elnevezést cégének, és választásakor szem előtt tartotta azt is, hogy ez a név még nincs domain névként regisztrálva. Indokául egy olyan marketingfelmérésre hivatkozott, amely kimutatta, hogy a játszóházak választásakor a szülők az Internetről tájékozódnak. Előadta továbbá, hogy igényelte a mesevár.hu domain nevet is, a vitatott domain ékezetes formáját. Kifogásához a Mesevár Játszóház csatolta a cégbíróság tanúsítványát arról, hogy folyamatban van a Mesevár Játszóház Kft. bejegyzése.

Az Igénylő részletes jogi érvekkel válaszolt a kifogásra. Válaszában kifejtette, hogy a Mesevár Játszóház Kft. igénylése miért nem tekinthető prioritásosnak, továbbá előadta, hogy álláspontja szerint a saját igénylése nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzatba, azaz nem (i) jogellenes; (ii) megbotránkoztatást vagy félelmet keltő; illetve (iii) megtévesztő. Az Igénylő a „first come-first serve” elvre hivatkozva kérte a delegálást.

A TT nem tartotta szükségesnek annak vizsgálatát, hogy prioritást élvez-e a Mesevár Játszóház igénylése, tekintettel arra, hogy maga a Mesevár Játszóház is nem prioritásos alapon kérte a domain név regisztrálását.

A TT egyetért az Igénylővel abban, hogy általánosságban két nem prioritásos igénylés között a first come first served elv dönt; azaz, az igénylés annak a részére teljesíthető, aki korábban nyújtotta be az igénylést. Megjegyzi azonban, hogy az alapelvnek vannak korlátai. Abban az esetben ugyanis, ha a korábban benyújtott igénylés a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik, a később benyújtottat kell teljesíteni. A TT álláspontja szerint a később benyújtott igénylést kell teljesíteni például, ha a választott domainnév elválaszthatatlanul a későbbi igénylőhöz kapcsolódik, illetve arra utal, mert ebben az esetben a domain név más részére történő delegálása megtévesztő vagy jogellenes lenne. A jelen esetben azonban a Mesevár Játszóház egy még létre nem jött vállalkozás, így nyilvánvalóan nem kapcsolódik még hozzá a „mesevár” elnevezés. A TT e tekintetben figyelembe vette azt is, hogy az Interneten számtalan mesékkel, játékokkal foglalkozó oldal illetve óvoda van jelen „mesevár” elnevezéssel, így a megtévesztés lehetősége a Mesevár Játszóházzal szemben nem merülhet fel, ezért a mesevar.hu domain névet Mazug Tímea igénylő számára delegálhatónak ítélte meg.

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu