Domainvita megoldva: a norton.hu a Symantec-é

Domainvita megoldva: a norton.hu a Symantec-é

A norton.hu webcím kapcsán benyújtott panaszt vizsgálta meg az ISZT Tanácsadó Testület a augusztus 15-én megtartott ülésnapján.

A norton.hu domain nevet a Mail2000 Kft. igényelte prioritás nélkül 2007. június 11-én. Az igénylés ellen a Symantec Corporation élt panasszal jogi képviselője útján.

Panaszában a Symantec Corporation előadta, hogy álláspontja szerint az igénylés (i) megtévesztő, mert a számítógép-felhasználók a „NORTON” megjelölést nyilvánvalóan vele, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolják össze. Ennek megerősítéseként előadta továbbá, hogy a fogyasztók a szolgáltatást a „norton.com” tartománynéven keresztül is igénybe tudják venni, amelyre a „norton.hu” összetéveszthetőségig hasonlít. A panaszos álláspontja szerint továbbá azért is jogellenes az igénylés, mert a használat sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény (különösen annak 2. és 6.§ illetve 8-§), továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 199. évi XI, törvény, illetve a közösségi védjegyekről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit.

Panaszában a panaszos előadja, hogy hivatalos honlapjáról (www.symantec.hu) érhető el a teljes „norton termékpaletta”, illetve a „norton 360” nevű termék hirdetése. 2006. június 30-án védjegybejelentést nyújtott be a „norton 360” szóra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (OHIM), amely 2007. március 27-én hirdette meg a védjegybejelentést. A panaszos várakozásai szerint a védjegybejelentést 2006. június 30-i hatállyal fogja az OHIM biztosítani, reményei szerint 2007. június 26-át követően. A TT rendelkezéseire bocsátott információk szerint a lajstromozás folyamatban van, jelenleg még nem történt meg. A panaszos szerint a fogyasztók érdekei is sérülnének, mert álláspontja szerint a fogyasztok a norton.hu weboldalon a Symantec Corporation szolgáltatásait keresnék. A panaszos a TT korábbi, 9/2006, illetve 7/2000 sz. eseti állásfoglalásaira hivatkozik.

Az Igénylő a TT többszöri felszólítása ellenére sem reagált.

A TT elsődlegesen azt vizsgálta, hogy illeti-e meg prioritás a Symantec Corporation-t az elnevezésre. E tekintetben a Delegálási Szabályzat 1.4.b illetve 1.4.2.d pontjai egyértelműek, hogy prioritást csak a lajstromba vételt követően biztosít a védjegy a védjegyjogosult számára. Közösségi védjegyek esetében a prioritást az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM biztosítja. A panasz védjegyjogi része ezért a TT álláspontja szerint nem megalapozott.

Ezt követően a TT azt vizsgálta, hogy lehet-e megtévesztő illetőleg jogellenes a „norton.hu” domain név delegálása olyan személy részére, aki nem a Symantec Corporation. E tekintetben a TT elfogadta a panaszos álláspontját, miszerint a fogyasztók azonosíthatják a népszerű szolgáltatás nyújtójával (illetőleg termék előállítójával) a termék elnevezését. Nagy valószínűséggel a norton.hu weboldalon a fogyasztók olyan szolgáltatást keresnének, amely a Symantec Corporation-höz vagy annak termékeihez kapcsolódik, ezáltal a más személy részére történő delegálás jogellenes lenne. A TT ezt követően szükségtelennek látta az ügy további vizsgálatát, így annak elemzését, hogy a panaszos és az igénylő versenytársak-e, továbbá, hogy a termék/szolgáltatás elnevezése minősülhet-e a Versenytörvény 6.§-a alapján árujelzőnek. A fogyasztók megtévesztése ugyanis attól függetlenül fennállhat, hogy milyen típusú szolgáltatást kíván az igénylő a weboldalon nyújtani.

A Delegálási Szabályzat 2.2.c pontja kifejezetten tiltja az olyan név delegálását, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan megtévesztő, ezért a TT a fentiek szerint döntött. Döntésekor a TT azt is figyelembe vette, hogy az igénylő többszöri felszólítás ellenére sem reagált, így kizárólag a rendelkezésre álló iratok alapján döntött.

menu
menu