Domainvita brit cég és magyar fodrász között

Domainvita brit cég és magyar fodrász között

A kangol.hu domain név kapcsán keletkezett jogvita ügyében döntött az ISZT TT.

A kangol.hu domain nevet Bohács Attila magánszemély igényelte, amely ellen egy brit cég, a Kangol Limited emelt kifogást („Panaszos”). A cég előadta, hogy a „Kangol” közösségi szóvédjegy jogosultja különböző áruosztályokban. Jogi érvként a panaszos a védjegy kizárólagos használatára hivatkozott. Kifejezett jogalapként jelölte meg az Európai Közösségek Bírósága (EKB) egyik döntését (BMW, C-6397), amelyben az EKB kifejtette, hogy „harmadik személy (vállalkozás) a védjegyet nem használhatja olyan módon, hogy azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, hogy ő maga a gyári hálózat hivatalos tagja lenne, vagy hogy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn.”

A Panaszos felhívta a feltételesen használatba adott domain név alatt elérhető honlap tartalmára a TT figyelmét.

A Bohács Attila érdemi észrevételt nem tett.

A TT a Panaszos felhívására figyelembe vette a használatba adott honlap tartalmát, azzal a korlátozással, hogy a TT eljárása során a névválasztás ellenőrzésére jogosult csak. A TT egyetértett a Panaszos álláspontjával, hogy a feltételesen használatba adott domain név alatt elérhető tartalom alapján az üzleti célú használatot a jelen esetben nem lehet kizárni.

A TT a fentiekre tekintettel vizsgálta, hogy a Panaszos védjegye mely áruosztályokra terjed ki, és megállapította, hogy a feltételes használatba adott domain név alatt elérhető honlap tartalma (fodrászati szolgáltatás).

A Panaszos védjegyének árujegyzékében szerepel a 3. sz. áruosztály is, amelynek tartalma az alábbi: „3. OSZTÁLY Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;  tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek”.

Emiatt, a TT-nek azt kellett vizsgálnia, hogy a névválasztás esetében a védjegybitorlás valószínűsíthető-e.

A TT szerint a rendelkezésre álló információk alapján a kangol.hu domain név delegálása fodrászati szolgáltatás nyújtása szempontjából valószínűsíthetően jogszabályba ütköző lenne, ezért a Tanácsadó Testület állásfoglalása szerint a domain név nem delegálható Bohács Attila magánszemély részére.

 

Forrás: ISZT TT

menu
menu