Domain eladási szándékot az ISZT TT nem vizsgálja

Domain eladási szándékot az ISZT TT nem vizsgálja

Az ISZT TT július 16-i ülésnapján a ceghalo.hu domain delegálhatósága ügyében foglalt állást.

Az ISZT TT július 16-i ülésnapján a ceghalo.hu domain delegálhatósága ügyében foglalt állást. Az ISZT TT indoklásában kimondta: „a bejegyzett domain név később eladásra felkínálása) nem tartozik a hatáskörébe, és nem akadályozná meg abban, hogy a domain nevet olyan személy részére javasolja delegálni, aki a későbbiekben értékesíteni kívánja a domain nevet.” A hivatkozási alap szerint a domain nevek értékesíthetősége irányába történő elmozdulás jelei láthatóak.

A ceghalo.hu domain igénylés prioritás nélküli jogcímen 2010. március 17. napján lett nyilvántartásba véve Unidomain Kft. (Panaszolt) részére. 2010. március 31. napján szintén a ceghalo.hu domainra érkezett új regisztrációs, nem prioritásos igénylés az iHalo.hu Kft.-től (Panaszos).

Panaszos 2010. 04. 07-én kézzel írott beadványában kifejtette, hogy véleménye szerint a panaszolt domain (a Szabályzat 2.2.2 valamint 2.2.1 pontja alapján) jelentése vagy használata megtévesztő. Kifejtette továbbá, hogy a domain névvel rendelkező cégeknek „elemi érdeke, hogy mástól jól elkülöníthetőek legyenek”. Hivatkozása szerint az érintett ceghalo.hu domain (csak) hozzájuk kapcsolható, mivel ihalo.hu főoldallal 33 aloldalt működtetnek „halo.hu”  végződésű domain nevekkel. A Panaszos álláspontja szerint a „halo.hu” végű domain név más általi használata megtévesztő lenne a felhasználóknak.

A Panaszos véleménye szerint „prioritást élvez más igénylők mellett a ceghalo.hu domainra” ezért Panaszos kérte a Tanácsot, hogy „hivatkozott domain iHalo.hu Kft. számára való használatáról döntsön”.

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a szabályzat 2.2.1 pontja szerint a legnagyobb gondossággal járt el a domain név igénylésekor. Igényléskor a ceghalo.hu nem szerepelt a cégjegyzékben, nem állt ipari vagy szerzői jogi védelem alatt, más személyhez fűződő jogát nem érinti. Álláspontja szerint az iHalo megjelölés nem összetéveszthető a ceghalo megjelöléssel. Véleményük szerint ugyan panaszos üzleti tevékenységébe belefér a vitatott domain, de ez nem jelenthet prioritást minden hasonló halo.hu végződésű domain esetében.

Panaszos 2010. 05.11-i válaszában kifejtette, hogy a vitatott halo.hu domain végződés valóban nincs levédve, de lépéseket tettek ez irányba. Előadta, hogy cégük 2008 novembere óta folyamatosan bővült, ezért panaszos szerint kívánatos, hogy az összes halo.hu végződésű domain csakis a mögötte álló iHalo.hu Kft. re mutasson. Állítása szerint Panaszolt szóban ajánlatot tett a domain név eladására.

Panaszolt 2010. 05. 28. napján kelt levelében ismételten kifejti, hogy a legnagyobb gondossággal jártak el a regisztrációkor.

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.
 
A TT elsőként leszögezte, hogy eljárásában a domain név választását vizsgálja, azaz az esetleges rosszhiszemű használat (azaz a bejegyzett domain név később eladásra felkínálása) nem tartozik a hatáskörébe, és nem akadályozná meg abban, hogy a domain nevet olyan személy részére javasolja delegálni, aki a későbbiekben értékesíteni kívánja a domain nevet.

Másodsorban a TT felhívja a figyelmet, hogy a nem prioritásos igényeket érkezési sorrendben kell teljesíteni, azzal az egy kivétellel, ha az időrendben korábbi igénylés a szabályzatba ütközne és nem lenne teljesíthető.

A fentiek alapján a TT azt vizsgálta, hogy van-e akadálya annak, hogy az igénylés a Panaszolt részére teljesíthető legyen. Mivel két nem prioritásos igény ütközéséről van szó, annak nincs jelentősége, hogy a Panaszos esetlegesen szintén indokolni tudja a domain név igénylését, és az sem, ha a Panaszosnak „több” érdeke fűződik a domain név használatához, mert a delegáláskor az érkezési sorrend dönt.

A halo (háló), angolul: „net” kifejezés igen gyakran használt több jelentésű szó az internet világában. Ennek megfelelően ahhoz, hogy ezen domain neveket kizárólagosan/túlnyomóan egy szolgáltatóhoz lehessen kötni hosszabb idő és specifikált tartalom/szolgáltatás illetve valamilyen összefüggésben hegemón megjelenés szükséges, még ezek meglétekor sem lehetne egyértelműen megállapítani a domain és használója közötti kötődés meglétét, de ezen feltételek hiányában semmiképpen.

A háló kifejezés az átlag internet használók körében többek között valamiféle gyűjteményt, gyűjtőhelyet, sokaságot is jelent. Igen nehéz lenne a megtévesztés tényét megállapítani, ha nincs egyértelmű és kizárólagos egyedi és valamihez köthető szolgáltatás, amihez képest mást kap a felhasználó. Megjegyzi a TT, hogy amennyiben lenne ilyen, azt a Panaszosnak kellett volna igazolnia. Panaszos a Tanács álláspontja szerint nem működik olyan régóta és nem alakított ki olyan elkülöníthető és egyedülálló tartalom szolgáltatást mely alapot jelenthetne, hogy különleges védelmet, prioritást élvezzen, amely bizonyos szempontból verseny befolyásoló elemként hátrányos lehet másokra. Az, hogy egy kereskedelmi név vagy védelmet nem élvező név olyan erős védelmet élvezzen, hogy jogi védelem nélkül is prioritást élvezzen másokkal szemben nagyon ritka és csak nagyon különleges esetekben fordulhat elő.

Erre jó példa a Panaszos által hivatkozott példa, az „unigoogle” domain, amelynek hallatán mindenki a Google-ra gondolna. A Google egy több éve működő, többek között védjegyoltalommal, szerzői jogi védelemmel rendelkező egyedi brand, melyhez a felhasználok egyedi, speciális szolgáltatást és tartalmat kötnek, évek óta.

A Szabályzat 2.2.1 pontja szerint a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzői jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.  A Panaszolt, Unidomain Kft. a regisztrációkor a szabályzatnak megfelelően járt el. A regisztrációkor megfelelő gondossággal vizsgálta a domain helyzetét, a „ceghalo” megjelölést nem tartalmazta a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyadatbázisa vagy a cégjegyzék.
 
A fenti okokból a Tanácsadó Testület álláspontja szerint az ceghalo.hu domain név használata a Panaszolt részéről a Szabályzat 2.2.2 és 2.2.1 pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve nem  jogellenes, így a Panaszolt által a domain név választható.

A ceghalo.hu domain név delegálására vonatkozó igény az Unidomain Kft. részére teljesíthető.

 

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu