Deutsche Telekom kontra kisember: a t-aruhaz.hu nem lehet a multié…

Deutsche Telekom kontra kisember: a t-aruhaz.hu nem lehet a multié…

A t-aruhaz.hu domain ügyében eddig 3 ítélet született. Kettőben egy magánszemély nyert.

2005 első felében a Deutsche Telekom által tulajdonolt T-csoport minden "t-" karakterlánccal keződő .hu domain bejegyzését meg akarta akadályozni, hivatkozva arra, hogy a „t-" kezdetű azonosítók kapcsán a cégcsoportra asszociálnak a fogyasztók és egy ilyen internetes azonosító külső kézbe kerülése a fogyasztók megtévesztését is eredményezheti.
A vitás ügyekben eljárni jogosult ISZT Tanácsadó Testület minden esetben elutasította a multi beadványát. A telekommunikációban érdekelt cégóriás nem minden esetben fogadta el a Testület döntését, néhány esetben rendes bírósági úton folytatta a küzdelmét. A t-aruhaz.hu címet, melyet Persik György egy télisporttal kapcsolatos áruház üzemeltetéséhez e foglalt le szintén a bíróságra ment a multi.
A lapunk birtokába jutott – hiteles forrásból származó – információk szerint a bonni székhelyű Deutsche Telekom a "T-Mart" közösségi védjegy birtoklására alapozva kérte a domain bejegyzésére vonatkozó rosszhiszeműség megállapítását és a webcím használati jogának átadását. A felperes jogi képviselője a Volksbank – Népbank ügyet hivatkozta meg: 1999-ben a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy azonos jelentésű, eltérő nyelvű szavak esetén megállja a helyét az „összetéveszthetőségig hasonló” jelző. Az ügyben eljáró bíró első fokon úgy döntött, hogy jogsértés történt és a domain név átruházását rendelte el. A vesztes magánszemély a hazai jogrendszer fellebbviteli lehetőségével élve a Fővárosi Ítélőtábla előtt próbált érvényt szerezni igazának. Keresetét elsősorban arra a nyelvészi szakvéleményre alapozta, amely kijelenti, hogy a "mart" és az "áruház" szó jelentése nem egyezik meg: a beadvány szerint a mart szó piac, piactér jelentéssel bír. Az ügyben eljáró bíró mérlegelte azt is, hogy a "T-" előtag használatából kizárólag a Deutsche Telekom termékeire és szolgáltatásaira asszociálnak-e a hazai fogyasztók.
Információink szerint a március 9-én megtartott tárgyaláson az ügyben eljáró bírónő úgy határozott, hogy Persik György domain névre vonatkozó használata nem jogsértő.

A győztes mindent visz!

"Bár az írásbeli ítéletet még nem kaptam kézhez, nagyon örülök a győzelemnek. Meglehetősen ritkán kerül sor arra, hogy a fellebbviteli bíróság megváltoztat egy elsőfokú ítéletet. Hallomásból úgy tudom, hogy a 2005-ben ez csak az esetek 0,5%-ban történt meg." mondta lapunk megkeresésére Persik György. " Azért is boldog vagyok, mert – bár a vita alapját képező domain csak pár ezer forintot ér – a döntésnek milliós nagyságrendű tétje volt. Amennyiben számomra kedvezőtlen döntés született volna akkor a saját ügyvédeim tiszteletdíján kívül a felperes per- és ügyvédi költségeinek költségét is fedezhettem volna. Mindezen túl a bíróság kötelezhetett volna a megszületendő jogi határozat közzétételére a Magyar Hírlap, a Népszabadság országos napilapokban és a HVG országos hetilapban. Beadványában a közzétételre vonatkozó hirdetés méretét is meghatározta a másik fél jogásza. Számításaim szerint vesztesként akár egymillió forint veszteségem is lehetett volna az ügyön. Az első ítélet után elkeseredtem, de hallgattam az általam felkért >>Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda<< jogászainak szakértő optimista érvelésére és ezért vállaltam a Ítélőtábla előtti pert is. Bízom benne, hogy véglegesen lezárul ez az ügy és a eredeti terveimhez – egy internetes webáruházhoz – használhatom a t-aruhaz.hu domain nevet."

menu
menu