Cseh és ciprusi cég vitája egy magyar domainért

Cseh és ciprusi cég vitája egy magyar domainért

A mamutloopia.hu domain bejegyzéséért folytatott vitában foglalt állást az ISZT Tanácsadó Testület.

A prágai ACTIVE 24 s.r.o 2007. október 24. napján a mamutloopia.hu domain delegálását igényelte, prioritás nélkül.

Az igénylés ellen ciprusi Sheraldo Ventures Limited jogi képviselőjén a Domain Regisztrációs Szabályzat V. fejezetének 9. pontja alapján az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület előtt 2007. november 7-én panaszt terjesztett elő. A Sheraldo Ventures Limited a jogosultja – többek között – a 139 725 lajstromozású és 152 789 lajstromozású, 1995. december 28. és 1997. március 24.-i elsőbbségű MAMMUT szóvédjegynek.

A hivatkozott védjegyek oltalma számos áru és szolgáltatási osztályra kiterjed, a ciprusi cég álláspontja szerint azonban a védjegyek közismertsége és jó híre miatt a védelemnek minden osztályra ki kell terjednie.

A Társaság álláspontja szerint, a Domain Regisztráció Szabályzat 2.2.2. pontjára hivatkozva, a domain igénylés jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogaikat. Ezen túlmenően megtévesztő az igénylés, hiszen a fogyasztó a ’mamut’ szóelemet tartalmazó ismeretlen domain név hallatán nagy valószínűséggel társaságukra, mint a MAMMUT nevet viselő, népszerű bevásárló és szórakoztató központ üzemeltetőjére asszociál.

A domain név kérelmező részére történő delegálásának elutasítását a Társaság a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára, valamint a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, illetve a Vt. 12. és 27. § paragrafusaira hivatkozva kérelmezi. Védjegyjogosultságának igazolásául a MAMMUT szóvédjegyek lajstromkivonatát mellékelte. A kérelmező nyilatkozatában a MAMMUT szóvédjegyek jóhírnevének igazolásául előadta, hogy a nevezett védjegyek évek óta szerepelnek a Superbrands – Magyarország vezető márkái című kiadványában is.

Az ACTIVE 24 s.r.o regisztrátora a hiánypótlási határidő letelte után sem reagált a panaszra.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevő által felhozott védjegyek Magyarországon érvényes oltalommal bíró megjelölések.

Internetes kutatás alapján megállapítható, hogy az ACTIVE 24 s.r.o prágai székhelyű társaság tevékenysége domain címek internetes regisztrációjára, internetes tárhelyek fenntartására, illetve honlapok készítésére, üzemeltetésére terjed ki. (forrás: [url=http://www.active24.com ]www.active24.com / www.active24.cz ) További internetes forrásokra hivatkozva megállapítható az ACTIVE 24 és a Loopia közötti kapcsolat (http://findarticles.com/p/articles/mi_m0BNG/is_2005_April_25/ai_n13652492). A kérelmezett domain névben szereplő ’loopia’ szótöredék egy svéd partnertársaság nevére utal, mely az ACTIVE 24 társasághoz hasonlóan domain nevek regisztrációjával, illetve internetes tárhelyek nyújtásával, honlapok üzemeltetésével foglalkozik (forrás: www.loopia.se). Az igényelt domain névben szereplő ’mamut’ szótöredék egy 1994-ben alapított, Oslóban bejegyzett szoftverekkel és internetes szolgáltatások nyújtásával foglalkozó társaságra utal. (forrás: www.mamut.com) A Mamut Corporation vállalkozás részét képezi a Mamut, az Active 24, a Loopia és a dán Mamut Stellar Business társaság (forrás: mamut.com).

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy a van-e akadálya az ACTIVE 24 s.r.o által benyújtott domain delegálási kérelem teljesítésének. A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „Nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a kérelmezett domain nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, ezért a továbbiakban a jogellenesség és a megtévesztő jelleg vizsgálatára szorítkozik.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint a panaszolt domain a Védjegytörvény alapján gyaníthatóan nem jogsértő a felhozott védjegyekre nézve. A kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes. A mamut szó – különösen valamilyen szó előtagjaként – elsősorban annak nagyságára utal (vö. mamutvállalkozás). A fogyasztók elérik interneten az üzletközpontot (www.mammut.hu). A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem valószínűsíthető, hogy annak honlapját a panaszolt domain alatt keressék vagy, hogy a domain kapcsán a védjegyoltalommal védett nevű budapesti üzletközpontra vagy annak tulajdonosára asszociáljanak.

Az internet felhasználó a „mamut/mammut” szó hallatán nagy valószínűséggel nem elsősorban a budapesti üzletközpontra asszociál. A panaszos nem csatolt kutatást vagy elemzést, amely valószínűsítené, hogy a „mamut” szóról a magyar felhasználók elsősorban a budapesti üzletközponttal hozzák kapcsolatba.

A kérelmező üzleti tevékenységének jellegéből az is megállapítható, hogy feltehetőleg a Társaság által tulajdonolt üzletágtól jelentősen eltérő tevékenységet folytat. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy az igényelt domain és a védjegyek vonatkozásában az összetéveszthetőség veszélye, illetve a megtévesztő jelleg nem áll fenn.

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a mamutloopia.hu a kérelmező számára delegálható.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu