Citromot kapott a citromali.hu igénylője

Citromot kapott a citromali.hu igénylője

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. január 8-án megtartott idei első ülésnapján az citromali.hu domain ügyében foglalt állást.

Benedek Csaba („Igénylő”) 2006. szeptember 26-án kívánta regisztrálni a citromali.hu domain nevet . Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást. Kifogásában a Sanoma azt kérte, hogy a TT állapítsa meg, hogy a magánszemély igénylése megtévesztő és jogellenes jellege miatt nem teljesíthető, továbbá, hogy az a kifogással egyidejűleg benyújtott igénylés alapján a Panaszos részére delegálandó.

A kifogásban a Panaszos a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („a Versenytörvény”) 2.és 6. §-ra hivatkozott, továbbá arra, hogy a „citromail” kifejezésre jó hírnevet élvező, és az internetes közösség számára ismert védjeggyel rendelkezik.

Az Igénylő a TT megkeresése ellenére nem fejtette ki érveit arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatást tervez nyújtani a "citromali" domain név alatt. A TT azonban megjegyzi, hogy az Igénylő más, közismert szolgáltatók nevéhez hasonlító domain nevet is igényelt.

A TT megjegyzi, hogy a Versenytörvénynek a Panaszos által hivatkozott rendelkezései kizárólag versenytársi szolgáltatások vonatkozásában alkalmazhatóak. Nem találta azonban fontosnak annak vizsgálatát, hogy az Igénylő és a Panaszos versenytársak-e, tekintve, hogy a TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztő. Ütközik a vonatkozó jogszabályok (így különösen a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. („Védjegytörvény”), a Versenytörvény (különösen a fogyasztók megtévesztésének tilalmát kimondó 8.§), továbbá a Polgári Törvénykönyv előírásaival, valamint az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztő lehet.

A TT szerint a fenti szabályok abban az esetben is alkalmazhatóak lehetnek, ha az igényelt domain nem teljesen azonos a védjeggyel illetve kereskedelmi névvel, hanem arra összetéveszthetőségig hasonlít. A TT külön értékelte, hogy a jelen esetben nemcsak a kiejtett hangalak hasonlít, hanem „elgépelés” is történhet a fogyasztók részéről.

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain név az Igénylő kezelésébe nem adható. Mivel a domain név kiadását a Panaszos egyidejűleg kérte, a TT nem látja akadályát annak, hogy az a Panaszos részére kerüljön delegálásra.

menu
menu