Az MSZP és a magyar szőlőfajták kapcsolata

Az MSZP és a magyar szőlőfajták kapcsolata

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. november 28-án megtartott ülésnapján az mszp-web.hu domain ügyében foglalt állást.

Az mszp-web.hu domain delegálását Szabó Tibor 2006. szeptemberében kérelmezte. Az igényt a Nyilvántartó a hatályos Domainregisztrációs Szabályzatra hivatkozással elutasította és a Tanácsadó Testület elé utalta.

A Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjába ütközőnek találta a domain igénylést. Hivatkozott arra, hogy a domain név Igénylő általi használata gyaníthatóan megtévesztő lenne, figyelemmel arra, hogy a Magyar Szocialista Párt közismert rövidítése az MSZP, így az mszp-web.hu domain azt a látszatot kelti nézete szerint, mintha a Magyar Szocialista Párt hivatalos elérhetőségéről lenne szó. Megemlítette továbbá, hogy az MSZP rövidítés védjegyoltalom alatt áll. Kérelmezőt nyilatkozattételre hívta fel, továbbá arra hogy névhasználati jogosultságát dokumentumokkal igazolja.

Az Igénylő a Nyilvántartó felhívására nem reagált. Az ügyet a Tanácsadó Testület elé terjesztő kifogásában vitatta a Nyilvántartó döntését. Kifejtette, hogy az „mszp-web” szóösszetétel semmilyen formában nem áll védjegyoltalom alatt, továbbá a kérelem ellen senki sem nyújtott be kifogást. A domain névvel működtetett oldalt a „Magyar Szőlőfajták Portálja a Web”-en tartalommal kívánja megtölteni, amely tudomása szerint nem jogszabályba ütköző magatartás és álláspontja szerint nem is megtévesztő. Nyilatkozata alátámasztására garanciát vállalt arra, hogy a web oldalt 2 éven keresztül kizárólag ezzel a témával kapcsolatos információval működteti majd. Domain igénylését ennek megfelelően fenntartotta.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Nyilvántartó által említett védjegy a Magyar Szocialista Párt jogosult javára bejegyzett, érvényes oltalommal bíró megjelölés.

A megnevezés használata az alábbiak alapján gyaníthatóan jogellenes. A Ptk. 75. § (1) (2) továbbá, 77. § (4) bekezdései alapján a névviselési jog sérelmét jelenti a más – így az MSZP mint jogi személy – nevéhez hasonló megnevezés jogosulatlan használata. E tekintetben közömbös, hogy Igénylő milyen szolgáltatást nyújtana a domain név alatt, mivel a hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a névhez hasonló megjelölés engedély nélküli bármilyen formátumú használata tilalmazott.

A Tanácsadó Testület továbbá egyetértett a Nyilvántartóval abban, hogy az mszp megnevezés közismert a lakosság körében, a Magyar Szocialista Párt rövidített neveként. A web toldat kizárólag az Internetre való utalásként értelmezhető, így a rövidítés értelmezését nem befolyásolja. Az átlag polgár a nevet egyértelműen a párttal kapcsolja össze, a nevezett honlapon is a Magyar Szocialista Párttal kapcsolatos információt keresne. A szóban forgó domain név más általi használata ezért egyúttal megtévesztő is lenne a fogyasztók számára.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelem elutasítása indokolt.

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu