Az ISZT TT az ISZT ellen foglalt állást

Az ISZT TT az ISZT ellen foglalt állást

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. autusztus 25-én megtartott ülésnapján a hotelthermal.hu domain ügyében foglalt állást.

A hotelthermal.hu ügyében Pató László domain igénylő regisztrátora kérte a Tanácsadó Testület eljárását, miután a Nyilvántartó (Internet Szolgáltatók Tanácsa) az igénylő 2006. május 28-án benyújtott igénylését követően a domain delegálását nem hajtotta végre, mert álláspontja szerint az gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezett volna, mivel az igénylő nem tulajdonosa illetőleg nem üzemeltetője valamely thermal szállodának.

Pató László a Tanácsadó Testület számára megküldött véleményében azzal érvelt, hogy „a >>hotel thermal<< (vagy >>thermal hotel<<) általánosan elterjedt, értelemszerű kifejezés olyan intézmények jelölésére, amelyek egyaránt nyújtanak szállodai és gyógyfürdői szolgáltatásokat. E szóösszetétel több tucat magyarországi intézmény nevében szerepel […]. A >>hotelthermal<< kifejezés nem utal sem egy konkrét intézményre, sem egy valamely szolgáltatást kizárólagossággal nyújtó szervezetre, ezért meglátásom szerint nem lehet megtévesztő”.
Pató László hivatkozott arra, hogy a megjelölés nem áll védjegyoltalom alatt, s az általa tervezett honlap információs portál szerepét kívánja betölteni Magyarország termálhoteljeivel kapcsolatban.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e Pató László igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a hotelthermal megjelölés valóban számos termálfürdőkhöz kapcsolódva, azok környezetében működő hotel elnevezésében szerepel, így – bár hotelek egy csoportjához kapcsolható – nem utal meghatározott szállodára. A Tanácsadó Testület nem látja gyaníthatónak azt, hogy a domain delegálása akár annak használatára, akár jelentéstartalmára tekintettel megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a hotelthermal.hu domain név delegálható az igénylő Pató László számára.

Korábban mások is igényelték

A domainabc.hu-hoz eljuttatott információk szerint a hotelthermal.hu domain nevet korábban más igénylők számára is visszautasította a Nyilvántartó. 2000 márciusában a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány, 2004. szeptemberében pedig a Jásteak Vendéglátóipari és Kereskedelmi Bt. számára utasították vissza a regisztrációt "megtévesztő jelleg"-re való hivatkozással. A korábbi igénylők akkor nem kérték ki a TT állásfoglalását.

Kártérítés lehetősége több oldalról

A domainabc.hu szakportál által megkérdzett jogász szerint a jelenleg "nyertes" Pató László kártérítésre irányuló jogi eljárást is indíthat az ISZT ellen, ha a megfelelően igazolni tudja, hogy milyen károk érték a domain név késedelmes bejegyzésével vagy az eljárással kapcsolatban. Ilyen költség lehet tanácsadói vagy jogi képviseleti díj, amelyet az eljárás során fedeznie kellett, de ilyen lehet az elmaradt haszon, amely abból következett be, hogy a turisztikai információs honlapot csak az üdülési szezon után tudja elindítani az igénylő. A hazai ítélkezési gyakorlat szerint az említett károk valósságát megfelelő módon kell tudni bizonyítani a károsultnak.
Pató László a domainabc szerkesztőjétől értesült a domain név ügyében folytatott eljárás számára sikeres kimeneteléről. Megkeresésünkre tájékoztatta kollégánkat, hogy bár tisztában van a késedelmes bejegyzés miatt szerencsétlenül alakult "időzítéssel", az ügy kapcsán mégsem kíván jogi orvoslattal élni, mert valós és igazolható kár valójában nem érte. Az igénylő a domain név megszerzésére irányuló elszántságának igazolásaként rávilágított arra, hogy egy számára sikertelen kimenetelű eljárás esetén egy polgári peres eljárás kezdeményezését is megfontolta volna.
További kérdésként merülhet fel, hogy a Nyilvántartó által korábban tévesen elutasításra került igénylők élhetnek-e – így utólagosan – bármilyen jogorvoslattal, illetve kártérítési igényükkel.

menu
menu